Hundrevis demonstrerte mot utslipp i Repparfjorden

Flere hundre mennesker trosset vær og vind lørdag for å demonstrere mot at regjeringen åpner for dumping av gruveavfall i Repparfjorden.
nyheter

SKITTVÆR OG SKITSAK: Stortingsrepresentant for SV Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, åpnet appellen sin med ordene: «Det passer godt med skittvær til denne skitsaken». 

 

I sur vind og høljregn på Stortorget hørtes det godt over høyttalerne: «Det passer godt med skittvær til denne skitsaken». Ordene som kommer fra stortingsrepresentant for SV Tromsø, Torgeir Knag Fylkesnes, ble møtt med applaus og jubel fra de mange fremmøtte.


Kommentaren

La oss dumpe gift i havet - for miljøets skyld

Millioner av tonn med kvikksølv, bly, sink, kadmium, nikkel, sink, krom skal dumpes i en frisk fjord med masse fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Fordi vi trenger pengene mer enn naturen.

 

– Helt uakseptabelt

VI VET BEDRE: Christina Hætta mener vi burde vite bedre enn dette i 2019 og skal bekjempe avgjørelsen med nebb og klør. 

 

Det var mye energi i appellene og blant publikum. Folk er forbannet. En av de er Christina Hætta, som synes det er helt uakseptabelt at en slik avgjørelse kan bli tatt i 2019.

– Vi vet bedre enn dette. At penger fortsatt går over naturen og mennesker og alt som lever kan vi rett og slett ikke akseptere. Jeg er klar for å bekjempe dette med alt jeg har og er, sier Hætta.


Regjeringen blir møtt av gruvedemonstranter

Natur og Ungdom varsler demonstrasjoner etter at regjeringen har godkjent dumping av gruveavfall i Repparfjord i Finnmark.

 

– Hysterisk feil avgjørelse

MOR OG DATTER: Marit Sandvik og Dagny Norvoll Sandvik mener regjeringen har tatt en hysterisk feil avgjørelse. 

 

Artistene Dagny Norvoll Sandvik og Marit Sandvik er også på plass i folkemengden for å demonstrere.

– Dette er en forferdelig sak og en hysterisk feil avgjørelse. Vi må ta vare på naturen, sier mamma Sandvik.

Datteren Dagny er enig. Hun syns regjeringens avgjørelse er en stor selvmotsigelse.

– Noen skrev på Twitter: Husk å kildesortere. Matavfall skal i grønn pose, og gruveavfall skal i uerstattelige fjorder. Det er så godt sagt. Regjeringen skal gå fremfor som forbilder. Dette er det helt motsatte, sier Dagny.


Naturvernorganisasjoner varsler hard kamp

– Et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundet etter at regjeringen har sagt ja til gruvedrift i Kvalsund.

 

– Regjeringen er voksne som ikke bryr seg

DE VOKSNE GJØR IKKE NOK: Noa-Nikolai Meland Myrseth (10 år) og Isak Brox Krane (10 år) mener regjeringen er voksne folk som ikke bryr seg. 

 

To av dem som hadde tatt turen for å demonstrere er Isak Brox Krane (10) og Noa-Nikolai Meland Myrseth (10). De er oppgitte over regjeringens avgjørelse.

– Regjeringen er voksne folk som åpenbart ikke bryr seg. Siden de voksne gjør ikke så mye må vi barna stille opp, sier Brox Krane alvorlig.

Vennen Noa-Nikolai er enig:

– De kan ikke drive og dumpe all den giften i fjorden. Det sier seg selv.


Reineiere og miljøforkjempere gir ikke opp kampen mot kobbergruve i nord

Samenes organisasjoner, reineiere og miljøvernere vil ta i bruk både lenker og juss i kampen mot kobbergruva i Kvalsund i Finnmark

 

Folkelig motstand

FORNØYD: Anton Hauan fra Naturvernsforbundet er fornøyd med at rundt 500 mennesker møtte opp på Stortorget for å gi en umiddelbar reaksjon på regjeringens avgjørelse. 

 

Demonstrasjonen er satt i gang av Naturvernsforbundet, Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom. Anton Hauan fra Naturvernsforbundet er veldig fornøyd med oppmøtet.

– Det er flott å se at så mange trosser vær og vind fordi de vil vise hvor forbannet de er på regjeringens avgjørelse om å dumpe giftig gruveavfall i Repparfjorden, sier Hauan.

Hauan sier at det har vært demonstrasjoner flere steder i Norge i dag, blant annet i Oslo, Bergen, Alta og på Hamar. Avgjørelsen skal bli klaget inn til Kongen i statsråd.

– Vårt håp er at det folkelige presset utad vil få regjeringen til å innse galskapen og snu i avgjørelsen sin. Vi kommer ikke til å gi oss, sier Hauan.


Sametinget ber storbanker trekke seg ut av gruveselskap

Karasjok (NTB): Sametinget mener gruveselskapet Nussir truer reindriften og samenes rettigheter. I et brev bes fem internasjonale storbanker om å trekke seg ut av selskapet.