Kvensk flagg blir offisielt i Tromsø

Tromsø kommune skal heise det kvenske flagget på kvendagen den 16. mars.

KVENSK: Slik ser det kvens­ke flag­get ut som nå skal inn i kom­mu­nens sam­ling av of­fi­si­el­le flagg som skal bru­kes. Ord­fø­rer Kris­tin Røy­mo er her sammen med sty­re­med­lem i Tromsø Kvenforening, Bernt Isaksen. Foto: Es­kild Johansen 

nyheter

Det er i formannskapsmøtet tirsdag at politikerne skal vedta at kvendagen og det kvenske flagget skal ha en plass i kommunens flaggreglement.

I dette spesifiseres det når og hvordan kommunens flagging skal foregå.

Skal stimulere kvensk kultur

Grunnen til at kvenflagget nå blir offisielt flagg i Tromsø er at kommunen ønsker å stimulere og øke interessen for kvensk språk og kultur ved å gjøre dette mer synlig.


Tromsø kommune varsler endringer i flaggreglementet – vil flagge med kvenflagget

Flagget er bestilt og vil være klart i god tid før markeringen 16. mars 2019.

 

Kvensk er et nasjonalt minoritetsspråk, og kvenene er en nasjonal minoritet som har sitt geografiske tyngdepunkt i Nord-Norge.

Det er flere andre kommuner som har kvensk flagging i sitt reglement, noe også fylkeskommunen har.

Skal flagge for statsoverhoder

Det vil gjøres ytterligere en endring i det kommunale reglementet dersom politikerne følger administrasjonens anbefalinger.

Da vil det spesifiseres at kommunen skal flagge når kongelige, utenlandske statsoverhoder samt fyrstelige besøker Tromsø.