Troms får 5 millioner til fredede bygg

Riksantikvaren deler ut pengene for til istandsetting av fredede bygg som er privateid.
nyheter

Pengene er en del av Riksantikvarens bevaringsprogram for fredede bygninger i privat eie. Totalt skal 148 millioner kroner deles ut, fem av disse til Troms.

Det er fylket som får tilskuddet, for deretter å dele det ut til lokale eiere. Eiere kan søke om penger til konkrete tiltak for istandsetting eller sikring av bygg.

– Den fredede bygningsarven er en verdifull samfunnsressurs. De private eierne av fredede bygg gjør en stor og viktig innsats for å ta vare på våre felles kulturminner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.