Brannen i Mellomvegen startet to steder samtidig

– Vi ser at brannen sprer seg raskere enn den burde. Hver leilighet skal fungere som en branncelle, og brannvegger skal sørge for at det ikke spres før etter 30 minutter. Det er ikke tilfelle her.

BRANNÅSTEDET: Slik ser det ut dagen etetr brannen i Mellomvegen 8.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det sier varabrannsjef Kaj Christiansen ved Tromsø brannstasjon til iTromsø dagen etter brannen i sentrum.

– Da vi kom fram hadde brannen allerede kommet ganske langt, og det var full overtenning i første plan og med spredning til loft, sier Christiansen.

Les også: Da Feras åpnet døren til leiligheten stod den i flammer

Mandag kveld kom det melding til politiet om at det brant i Mellomvegen 8. Lenge kunne man se åpne flammer ut av bygget som huser flyktninger i kommunale boliger.

– Det vi kan si nå er at det har vært to arnesteder for brannen. Den første brannen startet i hovedleiligheten på plan en, mens arnested nummer to er i en bod mot nord, sier Christiansen til iTromsø.

Videre sier varabrannsjefen at de to brannene har startet nokså samtidig, men at de ikke har brent igjennom.

– Brannen i boden var mer en ulmebrann, og spredte seg ikke slik som brannen fra arnested nummer en.

Alle som bodde i bygget klarte å redde seg ut.

UNDERSØKER ÅSTEDET: Teknikere er tirsdag på plass i Mellomvegen 8 for å gjøre undersøkelser av boligen som er totalskadd etter brannen dagen før. FOTO: RONALD JOHANSEN 

 

Usikkert om brannvarslere fungerte

Christiansen sier til iTromsø at det er for tidlig å konkludere med brannårsak, og henviser til at politiet nå etterforsker brannen.

– Men det skal vel litt til for at det begynner å brenne to steder samtidig?

– Ja det er uforklarlig. I tillegg har brannen likhetstrekk med den i desember. Men dette har politiet kartlagt, og vi har per nå ikke holdepunkt for å si at det er tent på, sier Christiansen.

Mellomvegen 8 ligger i et sammenhengende hus med nummer 10, boligen som tok fyr 11. desember i fjor. Da kom brannvesenet raskt på plass, og skadene ble ikke så store som mandagens brann. Nummer 10 er nå under renovering.

– Det virker som har det gått sent med varsling, og det er høyst usikkert om varslingssystemer i det hele tatt har fungert, sier Christiansen.

Les også: Faysal (54) bor i bygget som brant i sentrum: – Jeg ble veldig redd

TOTALSKADET: Bygget i Mellomvegen 8 er totalskadet ifølge brannvesenet.   Foto: Ronald Johansen

 

Mener huseier må ta grep

Etter brannen i desember i fjor uttalte brannvesenet til iTromsø at bygget ikke var i så god brannteknisk stand som det burde, da det er gammelt og har blitt bygd på i mange omganger.

– Vi ser at brannen sprer seg raskere enn den burde. Hver leilighet skal fungere som en branncelle, og brannvegger skal sørge for at den ikke sprer seg før etter 30 minutter. Det er ikke tilfelle her, sier Christiansen.

– Hva har dere gjort siden forrige brann, da dere var klar over at det kunne være mangler ved bygget?

– Det er opp til huseier hva som blir gjort, som å styrke brannveggene mellom rommene. I bygget er det mange hulrom og bygd lag på lag, så brannteknisk er det komplekst. Det er i tillegg mange brukere, de er ikke riktig samkjørt når det gjelder branninstruks, og det kan se ut som at krav til brannvarslere ikke blir fulgt i og med at de ikke har hørt varslingssystemet.

– Men dere har ikke gjort noe siden sist?

– Nei, det er som sagt huseiers ansvar.

Ifølge Christiansen er huset totalskadd, men sier det får være opp til huseier om det skal rives eller om det er hensiktsmessig å renovere bygget.

Det har ikke lykkes iTromsø å komme i kontakt med huseier.

Politiet: For tidlig å konkludere

Politiet ved Lene Fabek, leder for etterforskningsseksjonen ved Tromsø politistasjon, sier de ennå ikke kan si hva som er brannårsak til mandagens brann, og at de heller ikke ønsker å kommentere at brannen oppstod to steder slik som brannvesenet fortalte til iTromsø tirsdag.

– Med tanke på at det ble tilført bar ild på brannen 11. desember, er det ikke da nærliggende å tro at denne brannen også er tent på?

– Jo, og i alle fall når brannvesenet sier det de sier. Men vi kan ikke fastslå dette nå, og i beste fall er det en teknisk feil som har gjort at det har begynt å brenne. Jeg forstår at folk kan være bekymret hvis det viser seg at noen tenner på, men det er for tidlig i etterforskningen til at vi kan slå fast dette, sier Fabek.

– Men brannvesenet sier at det brant på to steder, og at brannene ikke var i kontakt med hverandre?

– Jeg forstår logikken i at man da sier at det er to arnesteder, men politiet har ikke kommet så langt i etterforskningen at vi kan si at det stemmer, sier Fabek.

Fabek sier videre til iTromsø at det ikke er en tydelig brannårsak ennå, og at politiet fremdeles avhører vitner.