Ett steg nærmere atomubåter ved Tønsnes havn: – Folk skal føle seg trygge

Etatene er positive til reaktordrevne militærfartøy til kai i Tromsø, som kan bli en realitet allerede i år. Forsvaret ønsker en åpen kommunikasjon med befolkningen om sikkerheten.

SAMARBEIDER MED LOKALE MYNDIGHETER: Eirik Strøm og Elisabeth Eikeland i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) møtte samarbeidsetatene i Tromsø tirsdag. Det er en felles vilje om å jobbe mot at Tønsnes havn skal kunne ta imot atomdrevne fartøyer fra allierte militærstyrker. 

nyheter

Tilretteleggingen for reaktordrevne fartøy, som atomubåter, var tema på fylkeshuset tirsdag. Der gjennomførte Forsvaret et plangruppemøte med andre, tverrfaglige etater.


Heitmann om Tønsnes havn-saken: – Vi har plikt til å ta imot allierte orlogsfartøy

Tromsø havn har mottaksplikt til å ta imot allierte militære fartøy, selv om Tønsnes havn ikke er tilrettelagt for dette, ifølge styreleder i Tromsø Havn, Jarle Heitmann.

 

– Vårt oppdrag er å klargjøre Grøtsund (Tønsnes, journ.anm.) havn for mottak av eventuelle anløp fra allierte, reaktordrevne fartøyer. Jobben med dette planverket pågår nå, for å besørge et trygt opphold – både for omkringliggende sivile og fartøyene selv, sier major ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Eirik Strøm.

Vil være åpen mot innbyggerne

Tromsø Havn, UNN, Sivilforsvaret, Heimevernet, politi- og brannvesen, samt fylket og Tromsø kommune deltok på møtet.

– Det er en felles vilje for å løse oppdraget på tvers av etatene, sier FOH-talsperson, major Elisabeth Eikeland.

At atomubåter skal legge til kai i Tromsø har blitt møtt med kritikk fra både naboer i Tønsnes-området og enkelte av byens politikere. Forsvaret er klar over motstanden, og ønsker å informere byens innbyggere.


Hevder Forsvaret ga naboer munnkurv om atomubåthavna på Tønsnes

En bekymret nabo til Tønsnes havn hevder at Forsvaret har gitt naboene munnkurv om atomubåthavna. – Dette må være en misforståelse, sier major ved Forsvarets operative hovedkvarter.

 

– Folk skal føle seg trygge på aktiviteten ved Tønsnes havn. Derfor ønsker vi full åpenhet om prosessene overfor befolkningen, sier Strøm.

Ikke en militær base

– Så innbyggerne trenger ikke være bekymret for noen sikkerhetsrisiko ved at disse fartøyene ligger til kai i Tromsø?
– Nei. Anløp vil ikke være aktuelt før planverket er godkjent, og alle sikkerhetsaspektene er på plass. Planverket skal godkjennes av alle involverte etater, sier Strøm.

Tønsnes havn er i kommersiell drift, med sivil trafikk. Derfor må det søkes konsesjon før militære anløp, samt at havna har ledig kaiplass, presiserer majoren.

– Jeg vil understreke at vi overhodet ikke er i ferd med å etablere havna i Grøtsund som militær base, sier Strøm.

Innkaller til folkemøte

Eikeland og Strøm ønsker ikke å si noe om når det første reaktordrevne fartøyet kan legge til kai i Tromsø.

– Vi satser på å ha selve planverket ferdig før påske. Før den tid skal vi lage en kommunikasjonsplan, til gode for sivilbefolkningen, sammen med de andre etatene.


Tønsnes blir militært område når Nato-fartøy legger til kai

Alt innenfor det vide industrigjerdet på Tønsnes blir militært område når Nato-fartøy legger til kai. Det betyr blant annet fotoforbud.

 

Forsvaret og de øvrige etatene planlegger å innkalle naboer og andre til et folkemøte i god tid før et eventuelt anløp.

– Kan reaktordrevne militærfartøy til kai i Tromsø bli en realitet i inneværende år?
– Ja, teoretisk sett. Men først må planverket godkjennes, og sivilbefolkningen være informert, sier Strøm.