Vil bygge parkeringshus ved Fløyahallen

Posisjonen i kommunen vil ha parkeringshus ved siden av Fløyahallen for å bøte på parkeringsplassmangelen ved Tromsøbadet.
nyheter

Overflateparkeringen ved siden av Fløyahallen burde kunne brukes til parkering for hele Templarheimen-området.

Det mener posisjonen i kommunen - Arbeiderpartiet, SV og Rødt. De ønsker at det skal utredes om det kan bygges et parkeringshus øst for hallen.

Fikk støtte fra opposisjonen

– Vi foreslår at vi utreder om det er mulig. Dessuten ønsker vi at det skal legges enda bedre til rette for mer kollektivtrafikk, større busser og bredere busstraseer - vi er i forhandlinger med fylket rundt dette, sier Gunhild Johansen (SV).

Det omforente forslaget fra de tre styrende partiene fikk støtte fra opposisjonen.

– Jeg kan tenke meg å støtte forslaget fordi vi ikke samler all kjøring og parkering tett opp mot Tromsøbadet. Det er viktig å ha fokus på trafikksikkerheten for dem som skal til badet og for dem som bor i området. Jeg forutsetter at arealet er tilgjengelig, sier Morten Skandfer fra Venstre.

Skal drøfte saken med Fløya

Direktør for byutvikling, Mette Mohåg, sier at det vil være naturlig å drøfte parkeringssituasjonen på Templarheimen med Fløya.

- Vi må se på parkeringsforholdene i sammenheng. Vi må samarbeide med Fløya med tanke på å kunne bruke parkeringsplasser der nede, sier hun.

Når det kommer til forhandlinger med fylkeskommunen er hun optimistisk.

- Veiene til og fra Templarheimen kommer til å være blant de flotteste i hele kommunen. Og det må jo være av interesse for fylket å bidra til at kollektivtrafikken fungerer godt når man tenker på hvor mange tusen som vil bruke området, sier Mohåg.

Manglende kapasitet


Åpner for å omgjøre friluftsområder til parkeringsplasser for Tromsøbadet

Tromsøbadet vil ha flere parkeringsplasser til sine gjester, og nå går kommunen inn for å gi dem det. Én av mulighetene som nå diskuteres, er å ta av friarealet på Templarheimen.

Da planene for Tromsøbadet, Turnhallen og det nye skistadionet på Templarheiemn ble vedtatt var det 110 parkeringsplasser planlagt.

Tanken var at gang, sykkel og kollektivtransport skulle sørge for at flere parkeringsplasser ikke var nødvendige.


 

I ettertid har imidlertid blant andre ledelsen for Tromsøbadet ropt varsku om det man mener er manglende nødvendig parkeringskapasitet. Man mener at den manglende kapasiteten risikerer å gå ut over lønnsomheten for badet.

Budskapet fra Tromsøbadet-ledelsen får Rødts Jens Ingvald Olsen til å reagere.

- For mye negativitet

- Jeg mener at de har for stort fokus på det negative ved parkeringssituasjonen. Man har ikke nok fokus på de andre allternativene til å komme seg til Templarheimen, sier han.


Tromsøbadet har kun 100 parkeringsplasser. Nå frykter de busstoppene i området skal legges ned

Siv-Hege Helsing Schrøen, daglig leder for Tromsøbadet, er svært bekymret for hvordan folk i det hele tatt skal komme seg til Tromsøbadet når det åpner på Templarheimen neste høst.

 

Tirsdag vedtok formannskapet at det skal etableres 175 midlertidige parkeringsplasser slik at det totale antall plasser på Templarheimen blir 285. Dette skal skje på "tilgjengelige arealer" og ved å rydde deler av tomta.


Åpner for å omgjøre friluftsområder til parkeringsplasser for Tromsøbadet

Tromsøbadet vil ha flere parkeringsplasser til sine gjester, og nå går kommunen inn for å gi dem det. Én av mulighetene som nå diskuteres, er å ta av friarealet på Templarheimen.

 

På sikt vil det etableres ytterligere 160 plasser i kjelleren på en flerbrukshall som planlegges på tomta der dagens Tromsøhallen står.