Vil ha busskur på snuplass i Kroken

«Når nøden er for stor så tar man seg til rette og urinerer, samt ved flere tilfeller har de «levert avføring» i snøskavla», skriver en velforening i Kroken.

VIL HA LESKUR: Her ønsker velforeningen for BA Løvvolds vei at det etableres et busskur for de ventende passasjerene. Ill: Google Maps 

nyheter

Det er BA Løvvolds veis velforening som har kontaktet bydelsrådet i Kroken for å få støtte til et forslag om å få etablert et busskur på snuplassen øverst i Malmveien, like ved trykktanken i Kroken. 

Utsatt for vær og vind

Ifølge velforeningen er det mange beboere i området som tar buss, og snuplassen er en hyppig brukt holdeplass.


Snuplassen er startsted for bussene, men ifølge velforeningen så er bussjåførene lite villige til å slippe passasjerene om bord før avgang.

De ventende er derfor utsatte for vær og vind i stor utstrekning.

«Når nøden er for stor så tar man seg til rette og urinerer, samt ved flere tilfeller har de «levert avføring» i snøskavla», skriver de blant annet i brevet sitt.

Vil flytte skur fra Tromsdalen

Velforeningen foreslår at et av busskurene som står ubrukte ved Rødbrua over Tromsdalselva flyttes til Kroken. I brevet til bydelsrådet skriver velforeningen at holdeplassen på snuplassen er den eneste langs hele rutetraseen for rute 20 som mangler leskur.


Åpner for busskur-reklame på fylkesveiene, men vil luke ut bilder som gir økt kroppspress

Det kan bli reklamefinansierte busskur også på fylkesveiene, med forbehold om at det ikke fører til økt kroppspress.

 

Velforeningen skriver også i brevet at noe burde gjøres med den manglende toalettsituasjonen for bussjåførene.