Har samlet inn over 2 millioner kroner til ambulansetjenesten

– Vi har doblet det vi håpet på, sa Mads Gilbert under dagens pressekonferanse på UNN.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

I forrige uke tok de ansatte ved ambulansetjenesten ved UNN privat initiativ til å samle inn penger til brystkompresjonsmaskiner til ambulansene deres. I dag gir ambulansearbeiderne hjerte- og lungeredning på stedet, fram til ambulansehelikopteret kommer fram eller personen våkner av seg selv.

Med en hjertekompresjonsmaskin vil de kunne gi hjerte- og lungeredning kontinuerlig på vei inn til sykehuset – samtidig som sikkerheten til personellet ivaretas.


Dette er saken
  • I dag gir ambulansearbeiderne hjerte- og lungeredning på stedet, fram til ambulansehelikopteret kommer fram eller personen våkner av seg selv. Med en hjertekompresjonsmaskin vil de kunne gi hjerte- og lungeredning kontinuerlig på vei inn til sykehuset – samtidig som sikkerheten til ambulansepersonellet ivaretas.
  • Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) ambulanseavdeling dekker et vidstrakt område på omtrent 52 mil mellom Kjøpsvik i Tysfjord kommune i sør til Kvænangen kommune i Nord. Mange steder er det lange avstander til nærmeste sykehus.
  • Tjenesten er organisert gjennom syv seksjoner med utgangspunkt i deres geografiske område, og det er 31 separate ambulansestasjoner totalt spredt over disse syv seksjonene.
  • Kompresjonsmaskinen finnes allerede i ambulansehelikoptrene og ved enkelte akuttmottak, men ikke i ambulansebilene.
  • Prisen pr. stk. for maskinene ligger per eksisterende tilbud fra leverandører på mellom 125 000,- og 170 000,-.
  • Det har pågått et prøveprosjekt i et og et halvt år hvor man har testet to ulike hjertekompresjonsmaskiner, to like i Tromsø og Narvik og en annen modell i Harstad. I luftambulansen brukes en tredje modell. Flere hjertestanspasienter har allerede overlevd med dette tilbudet under prøveperioden, ifølge de UNN-ansatte som har vært involvert i prosjektet.
  • For en uke siden startet ambulansearbeiderne i Tromsø på privat initiativ en innsamlingsaksjon for å få muligheten til å kjøpe inn minst tre brystkompresjonsmaskiner, én til hver av ambulansestasjonene i Tromsø, Harstad og Narvik.
  • Onsdag hadde de nådd målet om en million kroner, og vurderer nå å utvide aksjonen slik at de samler inn penger til en slik maskin for hver av deres 31 ambulansestasjoner.

Fikk raskt inn penger

Hver enkelt maskin koster mellom 125.000 og 170.000 kroner. Målet med innsamlingsaksjonen var i første rekke å samle inn nok penger til én brystkompresjonsmaskin ved hver av ambulansestasjonene i Tromsø, Harstad og Narvik – men dette målet ble nådd allerede i løpet av et par dager.


UNN har ikke råd, ambulansearbeidere starter innsamlingsaksjon for livsviktig utstyr

UNN Tromsø har hatt lånte brystkompresjonsmaskiner i ambulansene, som nå er levert tilbake. UNN har ikke midler til å kjøpe egne, så ambulansearbeidere har på privat initiativ startet innsamlingsaksjon.


– Det koker rundt om i distriktene, det er flere tusen som har gitt penger, sa overlege ved akuttmedisinsk klinikk, Mads Gilbert, under pressekonferansen som innsamlingsgruppa holdt på ambulansebasen på UNN fredag.

– Sluttresultatet er at flere overlever og flere kan leve gode liv.

På pressekonferansen kunne gruppen erklære at de hadde fått inn 2.052.700 kroner. Totalt har 1.617 personer og bedrifter gitt penger til innsamlingsaksjonen, og det har i tillegg oppstått lokale innsamlingsaksjoner ved flere kommuner i Troms fylke.

– Det har eksplodert. Nå er vi oppe i totalt ni kommuner som samler inn penger, sa Tom Willy Thomassen.

Fra dagens pressekonferanse på UNN  Foto: Ronald Johansen

 

Nådde målet – og vel så det

– Vi har fått inn over 2 millioner kroner, vi har doblet det vi håpet på, sier Gilbert.

– Vi skal fortsette aksjonen, og samle inn penger til en maskin ved hver ambulansestasjon. Da mangler vi rundt 1,2 millioner, fortsetter han.

Onsdag denne uken kunne initiativtakerne melde at innsamlingsaksjonen hadde nådd målet på én million kroner, donert av rundt 1.700 enkeltpersoner, bedrifter og banker.

Tom Willy Thomassen, som står bak initiativet som startet hele aksjonen var overveldet over donasjonene.

– Om vi for eksempel velger å fortsette aksjonen og får inn fire millioner kroner, vil vi kunne ha en på hver av våre ambulansestasjoner, sa ambulansearbeider Tom Willy Thomassen til iTromsø.


Fikk stordonasjon – nå har ambulansearbeiderne nådd målet for innsamlingen

Med dagens sjenerøse donasjon fra de nordligste sparebankene, har ambulansearbeiderne nådd målet om en million kroner til innkjøp av brystkompresjonsmaskiner. Nå vurderer de å fortsette aksjonen videre for å kjøpe inn enda flere.


Råd til 17 maskiner

Initiativtakerne var imponert over befolkningens givervilje, som allerede har resultert i nok penger til å kjøpe inn 17 brystkompresjonsmaskiner.

– Det er ganske artig å tenke da, at forrige torsdag satt vi her og håpet at vi i løpet av en måned skulle klare å samle inn penger til tre maskiner. En uke etter har vi råd til hele 17 maskiner, sa Gilbert.

– Vi er både takknemlig og stolt av at vi har kommet så langt. Mye lengre enn vi hadde trodd, la ambulansemedarbeider Kristine Norum til.

UNN ville ikke ta ansvar

Tilbake i 2009 ble det gjennomført en stor innsamlingsaksjon blant lokalbefolkninga i Ibestad kommune for innkjøp av en hjertekompresjonsmaskin til deres ambulanse. Da maskinen var blitt kjøpt inn, ville ikke UNN ta ansvar for å ta utstyret i bruk.

Overfor NRK opplyste sykehuset i 2010 at: «Kommunelegen i Ibestad kan bruke instrumentet, men da må kommunen ta ansvar for opplæring og bruk».


Samlet inn penger til livreddende maskin i 2009 – men UNN ville ikke ta ansvar for den

Mens UNN-ansatte nylig har samlet inn nærmere en million kroner til innkjøp av brystkompresjonsmaskiner, står en nesten identisk maskin og samler støv i Ibestad.