Vegvesenet negativ til etablering av tørrdokk på Tønsnes

Mener det først må iverksettes tiltak for gang- og sykkelvei langs fylkesveien.

Tønsnes havn. Arkivfoto.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Statens vegvesen stiller seg negativ til søknaden fra Polkonsult AS om å etablere tørrdokk på Tønsnes havne- og industriområde. Vegvesenet mener det ikke må gis dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av detaljreguleringsplan eller kravene om utbedring av fylkesvei 53 før det gis igangsettingstillatelse. I et notat om fylkesveien skriver Vegvesenet at de ikke anbefaler at det åpnes for modulvogntog før det iverksettes tiltak for gang- og sykkelvei på strekningen.


Jobber med å gjøre Tønsnes klar for atomubåter

Statens strålevern og Forsvaret er to år inn i utredningen for å kartlegge hva som må til, for å gjøre industrihavna på Tønsnes klar til å ta imot atomubåter.