Inviterer klima- og miljøministeren til plastdebatt

Jusstudenter ønsker statsråd Ola Elvestuen (V) til debatt om plastforurensning i Tromsø.

ØNSKET: Statsråd Ola Elvestuen er invitert til debatt om plast.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

ELSA Tromsø, studentorganisasjonen for jusstudenter i Europa, inviterer klima- og miljøminister Ola Elvestuen eller en annen ansatt i Klima- og miljødepartementet, til plastforurensningsdebatt.Studentene planlegger debatten i samarbeid med K.G. Jebsen-senter for Havrett ved UiT.


Debatt

Bygger UiT ned kyst- og fjordforskningen?

Hvilke faglige bidrag kan UiT Norges Arktiske Universitet gi uten kystforskningsfartøy?

 

Møtet er planlagt arrangert 2. april på UiT.

– Sammen med lokale fagpersoner ønsker vi å belyse hvor viktig kysten er for oss og i hvilken utstrekning plast i havet er et problem, hvilke tiltak som må til og hvem som bør utføre tiltakene. Dette er et viktig tema som det bør kastes lys over, og vi mener en debatt vil bidra til å spre kunnskap slik at også flere vil engasjere seg, skriver Mai-Helen Steiro, Vice President Seminars & Conferences i ELSA Tromsø.


UiT får millioner for å sikre flere kvalifiserte grunnskolelærere

Nå vil regjeringen få bukt med den store andelen ukvalifiserte grunnskolelærere.

 

Debatten vil være åpen for alle og ifølge invitasjonen vil studenter og ansatte ved Juridisk fakultet og Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi bli invitert.