Søker milliontilskudd til ny hurtigbåtlandgang

Tromsø havn søker Troms fylkeskommune om 11.475.000 kroner til ny landgang for hurtigbåtene.

SØKER STØTTE: Tromsø havn håper på tilskudd for å finansiere ny hurtigbåtløsning. 

nyheter

Løsningen som kan bli valgt er kostnadsberegnet til 23 millioner kroner pluss moms.

– Et så stort beløp vil være krevende for Tromsø havn å finansiere alene og det søkes derfor om tilskuddsmidler til denne utbedringen, på 50 prosent av kostnadene, skriver havnedirektør Jørn-Even Hanssen i søknaden.


Her ligger én av de tre splitter nye hurtigbåtene

Her ligger den første av de tre nye hurtigbåtene som settes i drift mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad fra neste år.

 

Tromsø havn har satt opp et finansieringsalternativ med tilskudd også fra Tromsø kommune, men legger til at det er knyttet usikkerhet til finansieringen fra kommunen. I dette alternativet er det lagt opp til 1.475.000 kroner fra kommunen og ti millioner kroner fra fylkeskommunen.


Godkjenner ny landgang til hurtigbåtene

Kommunens byggesakssjef godkjenner at det bygges nytt landgangsbygg fra havneterminalen til hurtigbåtene.

 

– Bygget kan stå ferdig cirka seks måneder etter at havnestyret har fattet sin endelige beslutning og kommunen har behandlet søknad om fasadeendring, samt at man har fått finansiering på plass, skriver havnedirektøren i søknaden.