Går gjennom Tenk Tromsø-kostnader på nytt

Vegvesenet er i ferd med å gjennomgå kostnadene til de ulike prosjektene i Tenk Tromsø.

PROSJEKTLEDER: Veronica Wiik, prosjektleder for Vegvesenet. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Gjennomgangen som nylig startet er et ledd i å gjøre beregningene for de ulike prosjektene så gode som mulige. Det er prosjektene med planlagt oppstart i perioden 2019–2023 som nå sjekkes ekstra nøye av Statens vegvesen.


Vil bruke 20 millioner kroner årlig på tryggere skoleveier i Tromsø

Allerede i løpet av 2019 vil de første tiltakene være på plass, ifølge ordfører Kristin Røymo.

 

Totalpakken for bompengeprosjektene skal ikke overstige 8 milliarder kroner i 2016-kroner.

– For mange av prosjektene hadde et umodent plangrunnlag. Da kan man ikke si med stor sikkerhet hva tiltakene vil koste. Jo mer man planlegger, jo mer sikre kan vi bli, sier Veronica Wiik, prosjektleder for Statens vegvesen.


Til tross for 260 millioner kroner til tiltak for å få ned bilbruken, øker den fortsatt

Til tross for 260 millioner kroner til tiltak for å få ned bilbruken, øker den fortsatt. Nå er lokalpolitikerne klare for å inngå byvekstavtale med staten som betyr åtte milliarder kroner til nye tiltak.

 

Kostnadsgjennomganger i store utbyggingsprosjekt fører ofte til at kostnadene må justeres opp. Samtidig ligger politikernes grense på 8 milliarder kroner fast.

– Vi kan ikke bare øke kostnadssiden. Da må man kanskje vurdere å senke kvaliteten, omfanget eller lengden av et prosjekt, for å nevne noen alternativer, sier Wiik.


Skiltkaos i Tromsø sentrum:

Derfor må de vente på nye busstraseer før «problemkryssene» kan skiltes

Det vil ikke gjøres store endringer i skiltingen i sentrums problemkryss før tidligst 2019.

 

Ifølge prosjektlederen er det i skrivende stund for tidlig å blinke seg ut prosjekt som vil bli dyrere enn først antatt.