Kjørte 50 km/t over fartsgrensen mens han prøvde å kjøre forbi følgebil

Den spesielle episoden fra Lavangsdalen skal for retten i juni.

Altfor fort: Finlenderen ble målt i over 106 km/t i et veiarbeidsområdet i Lavangsdalen på formiddagen 30. august i fjor. Da var det skiltet med høyeste tillate fartsgrense 50 km/t ved Smalakelva.   Foto: Illustrasjonsfoto: Tor Farstad

nyheter

En 40 år gammel finlender er under tiltale etter å ha blitt målt med en gjennomsnittshastighet på 106,36 km/t i en daværende 50-sone i Lavangsdalen i august 2018.

I tillegg til å kjøre over 50 km/t for fort, la han seg samtidig ut i venstre kjørefelt og foretok en forbikjøring av medgående kø som ble ledet av en følgebil gjennom et veiarbeidsområdet med manuell dirigering, og i tiltalen heter det at det «medførte fare for sammenstøt med øvrig trafikk».

Påstand om tap av føreretten er nedlagt når rettssaken går i Nord-Troms tingrett i juni.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad og tidligere prikkbelastninger. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø