Troms Høyre vil gi halvparten av TK-aksjene til de som produserer kraften

Mener kommunene som produserer kraft skal få mest fra Troms Kraft AS.

Gruppeleder for Troms Høyre, Ole-Johan Rødvei  Foto: Trondar Lien

nyheter

– Vi ønsker å fordele fylkeskommunenes eierskap i Troms Kraft AS til kommunene. De kraftproduserende kommunene skal få mest fordi det er der produksjonen skjer og innbyggerne stiller areal til disposisjon, sier gruppeleder i Troms Ole-Johan Rødvei i en pressemelding til Framtid i Nord.


Fra sidelinja:

Skjebneuke for Troms Krafts rettmessige eiere

Fylkestinget skal til uken ta stilling til hvordan milliardverdiene fra Troms Kraft skal fordeles. Det ser ut for å være flertall for å la verdien ligge igjen i Troms. Det er gledelig.

 

Høyre har konkludert og vil gi halvparten av fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS til de kraftproduserende kommunene i fylket.

Fordelingen bør ifølge Troms Høyre skje basert på antall nåværende kommuner, det vil si 23 kommuner, befolkning pr. utgangen av 2018 og årsproduksjonen i 2017.


Slik skal Willy sikre at Troms Kraft-millionene ikke havner utenfor Troms

Fylkesrådet har bestemt seg for hvordan de vil at Troms Kraft-eierskapet skal fordeles.

 

Slik ønsker Troms Høyre at aksjene skal fordeles:

• 25 % fordeles med en lik andel til hver kommune.
• 25 % fordeles til kommunene etter kommunenes folketall.
• 50 % fordeles til de kraftproduserende kommunene i Troms.

Ifølge Troms Høyre kan ingen enkelteier få aksjeflertall alene i Troms Kraft ved fordelingen av eierskapet.


Arbeiderparti-comeback:

Arild Hausberg mener det er irrelevant å snakke om TK-skandalen som felte ham

For Arild Hausberg (63) var det siste året som ordfører preget av hard kritikk og konflikt med LO. Når han nå gjør comeback i politikken, vil han helst ikke snakke om det.