Gir stillingsgaranti for ansatte i Troms fylke

Fylkestinget Troms har onsdag vedtatt å gi de ansatte i Troms fylkeskommune samme garanti som de i Finnmark har blitt lovet.

Arkivbilde fra et tidligere fylkesting.  Foto: Håkon Steinmo

nyheter

Ingen som er ansatt i Troms fylkeskommune på tidspunktet hvor dette vedtak foreligger, eller som blir ansatt i perioden etter dette og frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges annet arbeidssted, som følge av sammenslåingen, heter det i vedtaket ifølge hjemmesiden til Troms fylkeskommune.


 

Allerede 2017 vedtok fylkestinget i Troms et lignende vedtak, med unntak av at dette var tidsbestemt til å gjelde til utgangen av 2024. I ettertid har fylkestinget i Finnmark vedtatt en stillingsgaranti for sine ansatte uten noen utløpsdato.


Slik skal Willy sikre at Troms Kraft-millionene ikke havner utenfor Troms

Fylkesrådet har bestemt seg for hvordan de vil at Troms Kraft-eierskapet skal fordeles.

 

Det var 36 representanter i salen da saken ble stemt over. Vedtaket ble gjort med 31 stemmer for, 5 stemmer mot.


Intervjuet:

Hun skal føre Troms og Finnmark sammen: – Jobben er risikabel, og fallhøyden er stor

Kvinnen som skal føre Troms og Finnmark sammen frykter ikke konflikt, men tviler på at det blir mange enstemmige avgjørelser fremover.


Fra 1. januar 2020 skal Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen til én fylkeskommune.