Trenger 712.000 kroner for å gjøre fylkeskommunen til miljøfyrtårn

Tirsdag skal fylkesrådet ta stilling til om Troms fylkeskommune skal sertifiseres som miljøfyrtårn.

Fylkeshuset i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Totalkostnadene for perioden 2019 til 2021 utgjør 712.000 kroner.

Fylkeskommunen ble sertifisert i 2008, men resertifiseringen ikke fulgt godt nok opp.

Ifølge innstilling til vedtak skal det nedsettes en intern miljøgruppe med ansatte fra samferdsel, drift og utbygging, utdanning, HMS-avdeling, innkjøp og planavdeling/stav som ivaretar organisering, ansvar og drift.