Varsler tilsyn i forbindelse med anleggsstøy på Elverhøy

Byggesak i kommunen varsler tilsynssak i forbindelse med anleggsarbeidet til den nye Coop-butikken på Elverhøy.

STØY: I forbindelse med rivingen og gjenoppbyggingen av Coop-butikken på Elverhøy, har kommunen mottatt bekymringsmeldinger fra naboer om støy.  Foto: RONALD JOHANSEN

nyheter

– Kommunen har mottatt bekymringer angående støy i anleggsarbeidet, skriver byggesak og ber om tilbakemelding innen 22. mars.

Kommunen ber om redegjørelse for hvilke tiltak som er satt i drift for å sikre at kravene er oppfylt, faktisk støybelastning fra bygg- og anleggsarbeidet og om naboene er varslet om støy.


Må overvåke graving ved krigskirkegård etter beinfunn

Beinrestene som ble funnet under graving på Elverhøy nylig, stammer fra dyr. Eventuelle nye beinfunn skal leveres til politiet.