Vil bygge nytt kontorbygg på Langnes

Planforslaget til næringsbygg i inntil tre etasjer i Sjølundvegen 3–5 legges ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 19. april.

  Foto: Google Streetview

nyheter

Formannskapet vedtok planen 26. februar.

Det er Langnes Utvikling AS som står bak planene om et bygg på 6.000 kvadratmeter for kontorer, verksted/lager for servicebedrifter, utearealer og parkering i kjeller.

I tillegg foreslås å åpne for engroshandel og tjenesteyting. Det stilles krav om opparbeiding av fortau langs Sjølundvegen.