Skal ha bygget for nærme naboen – nå skal kommunen undersøke saken

Tromsø kommune varsler i et brev til Norconsult AS om tilsyn i forbindelse med tiltak på naboeiendom på Storhaugen.

Storhaugen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Byggesakstilsynet har fått melding om at det er iverksatt tiltak nærmere nabo enn det som er tillatt i henhold til plan- og bygningsloven ved at det bores inn under naboeiendommen 200/189 uten at det foreligger avtale. Tiltaket gjelder to boligbygg med til sammen 29 boliger, heter det i brevet til Norconsult.

Tiltakshaver er Nor-Bygg AS.