Mannen jobbet nesten 900 timer mer enn han meldte fra til Nav om. Nå er han dømt til fengsel

Fikk utbetalt over 130.000 kroner han ikke hadde krav på fra NAV

En 29 år gammel russisk mann er tiltalt for å ha ranet en bank i Longyearbyen på Svalbard i fjor. Rettssaken er berammet i Nord-Troms tingrett i starten av mai. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix 

nyheter

Mann (39), som er bostedsregistrert i Midt-Troms, måtte møte i Nord-Troms tingrett i forrige uke for å svare på tiltalen. I retten erkjente han seg skyldig.

Mannen hadde i perioden fra 25. april 2016 til og med 6. november samme år, levert inn elektronisk meldekort til NAV fra en adresse i Tromsø, hvor han kun opplyste at han hadde jobbet 35 timer, til tross for at det reelle antallet timer var 903.


Mann dømt for å ha svindlet NAV for 150.000 kroner

En tromsømann i 50-årene er dømt til 40 timers samfunnsstraff etter å ha svindlet til seg nesten 150.000 kroner fra NAV.

 

Opplysningene dannet grunnlaget for automatisk beregning og mannen fikk dermed urettmessig utbetalt 131.487 kroner i arbeidsavklaringspenger.

I retten forklarte mannen at han oppga færre timer enn han arbeidet med formål om å få utbetalinger han ikke hadde krav på, og hadde ingen konkrete innvendinger verken på timeantallet og beløpet fra tiltalebeslutningen.

Retten klassifiserer bedrageriet som grovt særlig når det gjelder størrelsen på beløpet han hadde urettmessig fått utbetalt, og ikke minst med tanke på at tiltalte tidligere er dømt for bedrageri av samme type.

Den gang ble han dømt under tvil til samfunnsstraff, men retten fant ikke at det var grunnlag for samfunnsstraff i denne saken, både fordi beløpet er høyt, og fordi det ikke er en førstegangsovertredelse. Selv om den forrige dommen ligger langt tilbake i tid, kan ikke retten se bort fra det heter det i dommen.


Svindlet Nav for nesten 200.000 kroner

Nå må trebarnsfaren i fengsel.

 

Etter en samlet vurdering, hvor retten la vekt på både tilståelse og lang saksbehandlingstid, fant retten at straffen skulle settes til fengsel i 30 dager. Han må i tillegg betale 3.000 kroner til staten i saksomkostninger.