Tromsø droppet som sted for første felles fylkesting

Det konstituerende møtet i fylkestinget for Troms og Finnmark i oktober skal holdes i Harstad.

Arbeidsutvalgets leder Kari-Anne Opsal under møtet 18. mandag i Vadsø.  Foto: Finnmark fylkeskommune/Hege Wallenius

nyheter

Det besluttet arbeidsutvalget for fellesnemnda da utvalget møttes i Vadsø mandag 18. mars. I innstillingen til saken ble utvalget bedt om å velge hvor det konstituerende fylkestinget 28.-30. oktober skal være.


Gir stillingsgaranti for ansatte i Troms fylke

Fylkestinget Troms har onsdag vedtatt å gi de ansatte i Troms fylkeskommune samme garanti som de i Finnmark har blitt lovet.

 

Etter at saken var diskutert og utvalgets medlemmer hadde fått fremmet sine argumenter, ble det til slutt stemt over et forslag fra Senterpartiets Ivar B. Prestbakmo om å velge Harstad som møtested heter det i en pressemelding fra Finnmark Fylkeskommune.

Ingen av arbeidsutvalgets medlemmer motsatte seg forslaget, som dermed ble enstemmig vedtatt.

– Harstad er historisk grunn. Det kan bli symbolsk, sa arbeidsutvalgets leder Kari-Anne Opsal etter at avgjørelsen var fattet.


Slik skal Willy sikre at Troms Kraft-millionene ikke havner utenfor Troms

Fylkesrådet har bestemt seg for hvordan de vil at Troms Kraft-eierskapet skal fordeles.

 

I innstillingen, som kom fra prosjektledelsen for sammenslåinga, ble det påpekt at det ville være hensiktsmessig å legge møtet til det stedet som skal være fylkeshovedstad.

Ettersom fylkeshovedstaden for det nye fylket ennå ikke er avklart, ble det derfor forslått fire alternativer til møtested. Disse var Tromsø, Vadsø, Harstad og Alta.

I argumentasjonen for Harstad som møtested heter det:

«Harstad er den sørligste byen i det nye fylket. Harstad tilhører også den mest befolkningstunge regionen i Nord-Norge. Det har vært mye fokus på den nordlige delen av det nye fylket i og før sammenslåingsprosessen. Det kan være symbolsk å legge konstitueringen av det nye fylkestinget til Harstad for å vise at denne delen av fylket ikke er glemt».


Intervjuet:

Hun skal føre Troms og Finnmark sammen: – Jobben er risikabel, og fallhøyden er stor

Kvinnen som skal føre Troms og Finnmark sammen frykter ikke konflikt, men tviler på at det blir mange enstemmige avgjørelser fremover.

 

Det er lederen av fellesnemnda som kaller inn til konstituerende møtet i fylkestinget. Funksjonstiden til fellesnemnda går ut når det nye fylkestinget er konstituert.

Det nye fylkestinget skal bestå av 57 fylkestingsrepresentanter.


Finnmark varsler mulig søksmål mot staten etter sammenslåing med Troms

Kluge advokatfirma varsler på vegne av Finnmark fylkeskommune at det kan bli aktuelt å reise sak om gyldigheten av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark.