Vil etablere samelandsby på Breivikeidet

Tromsø Lapland har planer om å etablere en samelandsby i forbindelse med turistsatsingen.

TURISTPLANER: Tromsø Lapland vil omregulere til næringsformål.Foto: Linda Pedersen 

nyheter

Nå har Itos AS på vegne av Tromsø Lapland bedt kommunen om en prinsippavklaring for bruken av en 282 måls stor ubebygd eiendom som er regulert til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Nå ønskes deler av eiendommen omregulert til næringsformål.

– Tromsø Lapland har i dag cirka 7.000 gjester i vintersesongen som kjører reinslede, får servert tradisjonell samisk mat og lytte til foredrag om samisk historie og kultur. Gjestene kommer i hovedsak med buss til Breivikeidet, heter det i brevet.


Reinbeitedistrikt anklager Tromsø-bedrift for å drive med ulovlig reinsdyrhold

Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt har sendt klage til Reindriftsstyret på det de mener er ulovlig hold av reinsdyr hos turistvirksomhet. – Det vi driver med er turisme, ikke reindrift, svarer Per Stian Sara i Tromsø Lapland.

 

Det er planer om et bygg på 45 kvadratmeter med garderober, toalett og dusj, et bygg på 100 kvadratmeter med kjøkken og matservering, tre til seks lavvoer for overnatting og parkering på 100 kvadratmeter.

– Målsettingen er å gi gjestene et mer autentisk innblikk i samisk historie, kultur og tradisjoner. Målsettingen er ikke å øke kapasiteten, men tilby et bedre produkt, heter det.