Vil ha innspill om trafikkplaner på Langnes

Planarbeidet for å legge til rette for gange, sykkel, buss og bil på Langnes er i gang.

VEISATSING: Tiltakspakke Langnes skal gi bedre løsning for buss, sykkel og gange. 

nyheter

I den forbindelse ønsker Statens vegvesen, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune innspill og synspunkter til planene.

Områdeplanen for Langnes legger opp til at det skal etableres vei fra rundkjøringa utenfor Langnestunnelen, via Huldervegen og nytt kryss på Tverrforbindelsen, og videre til Ærfuglvegen og Langnes handelsområde.


Flytting av tunnel-innslag kan sette stopper for ny internvei på Langnes

Flytting av tunnelinnslaget til ny tverrforbindelse gjør at planene om en ny internvei på Langnes må vurderes på nytt.

 

– Områdeplanen gir løsninger for kollektivtrafikken med nye kollektivterminaler, holdeplasser og egne kollektivfelt. Både syklende og gående skal få trygge løsninger. Dette til sammen skal gi et godt alternativ til bilkjøring. Mål for prosjektet er å gi gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange, samt næringstrafikken, heter det i et varsel om planoppstart som er sendt til en rekke grunneiere, bedrifter og offentlige etater. Det arrangeres informasjonsmøte om planene på Jekta 21. mars.