Sykefravær kostet Troms 2,6 mrd. i fjor

I 2018 kostet sykefraværet i Troms 2,59 milliarder kroner, viser fersk statistikk fra NAV.

DIREKTØR: Grete Kristoffersen, fylkesdirektør for NAV i Troms og Finnmark. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Fylkesdirektør for NAV i Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, sier at det er svært mye.

– Det er veldig mye penger for samfunnet. Men vi har faktisk hatt en liten nedgang sammenlignet med i forfjor, så vi er på rett vei, sier hun til iTromsø.


Stabilt sykefravær på slutten av 2018

Sykefraværet for fjerde kvartal i fjor var 5,8 prosent, viser sesongjusterte tall fra Nav. Det er samme nivå som kvartalet før.

 

I 2017 brukte samfunnet 2,72 milliarder kroner på sykefravær i Troms, så nedgangen har vært på vel 130 millioner kroner.

Over landsgjennomsnittet

– Det er gjort en god del bra arbeid, og vi har hatt sterk fokus på det vi kaller sykenærvær, det å holde folk på jobben, sier Kristoffersen

Troms har et såkalt legemeldt sykefravær på 5,6 prosent. Det er halvt prosentpoeng over landsgjennomsnittet som ligger på 5,1 prosent.

Om man regner inn egenmeldt sykefravær, havner Troms på 6,5 prosent mot landsgjennomsnittet på 5,8.

Satser mer intensivt

Grete Kristoffersen sier at velferdsetaten nå skal intensivere arbeidet for å få ned sykefraværet ytterligere.

– I forbindelse med den nye avtalen for Inkluderende arbeidsliv (IA), er partene i arbeidslivet blitt enige om å senke sykefraværet med ti prosent sammenlignet med 2018-tallene, sier NAV-direktøren.


 

Hun sier at det vil satses ekstra mye ressurser på helsefremmende arbeidsliv.

Godt arbeidsmiljø

– Det vil være veldig viktig å ha et godt arbeidsmiljø, spesielt med tanke på de store endringene som er i arbeidslivet i dag, med omorganiseringer og digitalisering, sier Kristoffersen.

De to største årsakene til legemeldt sykefravær er muskel- og skjelettlidelser, samt psykiske lidelser.

De to sykdomsgruppene står for til sammen over 60 prosent av sykefraværet i Troms.


Mannen jobbet nesten 900 timer mer enn han meldte fra til Nav om. Nå er han dømt til fengsel

Fikk utbetalt over 130.000 kroner han ikke hadde krav på fra NAV

 

Kristoffesen sier at det nå settes inn målrettede innsatser for å redusere fravær grunnet de to.

Unge med psykiske lidelser

– Spesielt når det kommer til lettere psykiske lidelser, er det et voksende problem hvor vi må gjøre ekstra innsats. Vi vet også at det er positivt for de syke å være i arbeid, og ikke gå hjemme, sier hun.

Ekstra viktig er tidlig innsats overfor unge.

– Det handler om å fange opp dem som sliter, og hjelpe dem til å komme i arbeid eller studier, sier hun.