Vil eksportere mer hvalkjøtt til Japan

Fiskeriminister Harald T. Nesvik vil øke den norske hvalkjøtteksporten til Japan kraftig.

HVALFANGST: Norge eksporterte i overkant av 150 tonn hvalkjøtt til Japan i fjor. Det bør øke, mener fiskeriminister Harald T. Nesvik.  

nyheter

Nesvik er denne uka i Japan for blant annet å drøfte norsk hvalkjøtteksport med sin japanske kollega Takamori Yoshikawa.

FISKERIMINISTER: Harald T. Nesvik, fiskeriminister, vil at det skal bli lettere for Norge å eksportere hvalkjøtt til Japan.   Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

 

Norge eksporterte i overkant av 150 tonn vågehvalkjøtt til Japan i fjor. Det mener fiskeriministeren er for lite.

Vil ha bedre tilgang

– Norge ønsker bedre markedsadgang for hval til Japan. Dagens importregler er mange og kompliserte. Dette har vi tatt opp med japanske myndigheter mange ganger de siste årene, sier han i en pressemelding.


Island åpner for fangst på 2.130 hval over fem år

Kvoten som Islands myndigheter har åpnet for, innebærer at islandske hvalskuter kan fange opp til 209 finnhval og 217 vågehval i året.

 

Det er hovedsakelig kompliserte innføringsregler og streng grensekontroll som hindrer bedre markedsadgang, sier han videre.

– Dette jobber vi med å forenkle. I tillegg ønsker vi å få på plass en løsning som skal gjøre det mulig å eksportere ferskt hvalkjøtt til Japan, og ikke bare frossent kjøtt. Det går ikke fort fremover, sier Nesvik.


Japan forlater IWC og gjenopptar kommersiell hvalfangst

Japan forlater Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) og gjenopptar i likhet med Norge og Island kommersiell fangst av hval.

 

100.000 vågehval

Norge har beregnet sin bestand av vågehval til cirka 100.000 dyr – og fangstkvoten for inneværende år er på cirka 1.300.