Avtale lar vente på seg – skaper usikkerhet om lokale skoleveiprosjekter

Kommunen har planlagt tiltak for å øke trafikksikkerheten på skoleveier, men må forskuttere utgiftene fordi byvekstavtalen fortsatt ikke er på plass.

UROLIG: Jens Ingvald Olsen (Rødt) er redd for at flere viktige veiprosjekter kan bli skadelidende hvis ikke byvekstavtalen kommer på plass. Her med Gunhild Johansen (SV) under tirsdagens formannskapsmøte.   Foto: Frank Lande

nyheter

Tirsdag ble formannskapet orientert om prioriteringer i prosjektet «Trafikksikker skolevei». I løpet av 2019–2020 er det planlagt å gjennomføre arbeid i 42 krysningspunkt. Tiltakene omfatter belysning, fartsreduserende tiltak, skilting, fjerning av vegetasjon og etablering av venteareal der dette mangler.

Arbeidet er tenkt finansiert gjennom midler fra byvekstavtalen, men siden kommunen fortsatt ikke engang har fått komme til forhandlingsbordet med Samferdselsdepartementet må utgiftene forskutteres fra andre Tenk Tromsø-prosjekter.


Ap-ordfører med bompenge-advarsel til Tromsø: – Dropp rushtidsavgift og ikke tro på glansbildene som dere presenteres

Trondheim signerte ny byvekstavtale med staten fredag. Dermed rykker Tromsø fram i forhandlingskøa. Nå får Kristin Røymo klare advarsler fra sin partikollega i bompengebyen Sandnes.


Jens Ingvald Olsen (Rødt) mener byvekstavtalen som lar vente på seg skaper usikkerhet i lokale veiprosjekter.


Her kommer skolevei-tiltak
 • Kaldfjord
 • Storelva
 • Sandnessund
 • Slettaelva
 • Hamna
 • Solneset
 • Mortensnes
 • Workinmarka
 • Fagereng
 • Bjerkaker
 • Gyllenborg
 • Prestvannet
 • Stakkevollan
 • Skjelnan
 • Krokelvdalen
 • Lunheim
 • Tromsdalen
 • Reinen
 

– Flere av disse enormt viktige prosjektene vil bli skadelidende hvis vi ikke kommer i havn med byvekstavtalen, sa Olsen.

Byvekstavtale en forutsetning

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at byvekstavtalen er en forutsetning for finansiering av disse veiprosjektene.

VENTER PÅ BYVEKSTAVTALE: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier kommunen er helt avhengig av en byvekstavtale med staten for å finansiere trafikksikring av skoleveier.   Foto: Frank Lande

– Vi har venta på å komme til forhandlingsbordet i over et år nå, og jeg regner med at det ordner seg. Med den økonomiske situasjonen som kommunen befinner seg i så er vi helt avhengig av en slik avtale med staten, sa Steinveg til formannskapet.


Røymo: – Håper vi har funnet et prisnivå som folk kan bære

Ordfører og leder av Tenk Tromsø, Kristin Røymo (Ap), mener Tromsø ikke har anledning til å droppe høyere bomavgift i rushtida.


– Er en viss risiko

Prosjektleder for Vegvesenet i Tenk Tromsø, Veronica Wiik, sier at det i utgangspunktet er riktig at skoleveiprosjektet er avhengig av en byvekstavtale, men at det likevel er vedtatt en fremskynding og forskuttering av prosjektet i styringsgruppa for Tenk Tromsø.

– Styringsgruppa har gjort et vedtak om å søke et lån for å gjennomføre de tiltakene som er planlagt utført i år, sier Wiik.

PROSJEKTLEDER TENK TROMSØ: Veronica Wiik i Statens vegvesen sier at styringsgruppa har valgt å forskuttere utgiftene med sikring av skoleveier fra andre planlagte veiprosjekter.  Foto: Ronald Johansen

De ønsker dermed å låne midler fra Tromsø Pakke 3 og tilbakebetale dem når byvekstavtalen er på plass.

– Det er en viss risiko i en slik forskuttering, og man legger til grunn at byvekstavtalen vil komme på plass. Dette er helt nødvendige trafikksikkerhetstiltak som det er viktig å komme i gang med, sier hun.

iTromsø har tidligere denne uka sendt en forespørsel til Samferdselsdepartementet om når forhandlingene med Tromsø kommune skal begynne, men har foreløpig ikke fått svar.