Bekymret for reaktordrevne fartøy ved Tønsnes havn

Byutvikling, miljø- og transportkomiteen vedtok torsdag i forrige uke en innstilling om bruken av reaktordrevne fartøy ved Tønsnes havn.

TØNSNES HAVN: Byutviklingskomiteen er bekymret over hvilke konsekvenser atomubåter vil ha for området.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

«Byutviklingskomiteen er bekymret for at reaktordrevne fartøy vil legge hindringer for annen bruk og verdiskapning på området. Byutviklingskomiteen mener prinsipielt at staten må kompensere, alle kostnader og fremtidige tap av inntekter dersom staten vil ta i bruk området til dette formålet», heter det i vedtaket som ble foreslått av Tone Marie Myklevoll (Ap), Bendik H. Woie (Rødt) og Benjamin A. Notkevich (SV).

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Tirsdag 19. februar gjennomførte Forsvaret et plangruppemøte med deltakere fra Tromsø Havn, UNN, Sivilforsvaret, Heimevernet, politi- og brannvesen, samt fylket og Tromsø kommune.

– Vårt oppdrag er å klargjøre Grøtsund (Tønsnes, journ.anm.) havn for mottak av eventuelle anløp fra allierte, reaktordrevne fartøyer. Jobben med dette planverket pågår nå, for å besørge et trygt opphold – både for omkringliggende sivile og fartøyene selv, sa major ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Eirik Strøm etter møtet.