Hundrevis av unge i klimastreik utenfor rådhuset

Flere hundre barn og unge, og sågar flere lærere og skoleansatte, droppet fredag undervisningen for å streike til støtte for en grønnere framtid.

KLIMASTREIK: Flere hundre barn og unge droppet skolen fredag for å demonstrere utenfor rådhuset. I forgrunnen gir Vilje Tuedatter (11) klar beskjed til politikerne og de voksne.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

– Vi har en beskjed, og det er at politikere verden over nå må ta grep. Hvorfor skal vi utdanne oss, om det er til ei fremtid som vi ikke har noen kontroll over og som vil være umulig om 30 år, sier Ingeborg Gruber (14). Hun er en av de mange hundre skoleelevene som fredag streiket for klimaet utenfor rådhuset iTromsø.

STREIKER: Rakel Kraft (14, fra høyre), Zoe Winther-Hansen (14), Signe Haugo Herfindal (14), Selma Marie Jensen (14) og Alma Rørtveit (14) var blant flere hundre skoleelever som fredag demonstrerte utenfor rådhuset.  Foto: Ronald Johansen

– Noen må si fra

Skolestreik-bevegelsen startet med den svenske 16-åringen Gretha Thunberg høsten 2016. Hun sløyfet skolen for å demonstrere utenfor riksdagen. Hennes beskjed var klar: – Ettersom dere voksne blåser i min fremtid, gjør jeg det også.

Siden den gang har tusenvis av skoleelever verden over tatt opp kampen. I Norge kulminerte det fredag med en nasjonal skolestreik i regi av Natur og ungdom og Framtiden i våre hender. Utenfor rådhuset i Tromsø samlet elever seg fra alle grunnskolene, ungdomsskolene og de videregående skolene seg for å si fra.

– Noen må jo gjøre det. De voksne har rotet det til, og de vil ikke ta innover seg hvor alvorlig situasjonen er. Derfor er vi her i dag, sier Zoe Winther-Hansen (14).

– Det er vår framtid som står på spill her. De eldre generasjonene vil ikke i like stor grad rammes av klimaendringene som oss, og det er kanskje derfor lettere å se andre veien, legger Thale Myrbakk (14) til.

Overrasket og glad

Sindre Kielland, leder for Tromsø Natur og ungdom, er både overrasket og glad for at så mange har tatt turen for å støtte opp om den nasjonale skolestreiken.

– Budskapet vårt i dag er at politikerne må skjerpe seg, vi har bare én klode. I FNs klimarapport som ble lagt fram før jul kom det fram at kloden ikke tåler en temperaturøkning på over 1,5 grader innen 2030. Konsekvensene vil bli så store at vi ikke kan håndtere dem. Derfor sier vi nå ifra, sier Kielland til iTromsø.

ORGANISATOR: Leder i Tromsø Natur og ungdom, Sindre Kielland, har vært med på å tilrettelegge for streiken. Hans hovedbudskap er at politikere og selskaper må skjerpe seg.  Foto: Ronald Johansen

Skolestreiket for klimaet

Kongsbakkenelevene Astrid og Marie ønsker å delta i den voksende miljøbevisstheten blant skoleelever over hele verden.

 

– Er dere forberedt på å ofre de godene dere har i dag for en grønnere hverdag?

– Absolutt. Dessuten vil ikke klimaendringene ramme oss verst. Det er de fattige landene som kanskje ligger mer utsatt til geografisk som vil rammes hardest. Om vi kan hindre det, og det betyr at vi må minske kjøttproduksjon, fly mindre, spare på strømmen, er det noe vi er villige til å gjøre. Og det burde alle andre også være, svarer han.


SV-politikere nominerer svenske Greta Thunberg til Nobels fredspris

SVs stortingsgruppe mener klimaendringene er den største trusselen mot verdensfreden og nominerer derfor klimaaktivisten Greta Thunberg til Nobels fredspris.

 

– Det handler også om å ta et oppgjør med det forbrukersamfunnet vi har i dag, tilføyer han.

Skole-utfordringer

Kielland synes det er gledelig at flere skoler støtter opp om streiken.

– Men det er ikke alle, og det har vært utfordrende å få dem med på arrangementet. Det er spesielt at dette ikke teller som politisk gyldig fravær. For hva er det ellers? Det er i hvert fall ikke skulk, sier han.


Greta Thunberg ledet klimaprotest i Paris

– Global oppvarming er en forbrytelse mot menneskeheten! ropte unge klimaaktivister med svenske Greta Thunberg (16) i spissen i Paris fredag.

 

Det er Gruber, Winther-Hansen og Myrbakk enige i.

– Vi fikk beskjed om at foreldrene våre måtte søke permisjon for oss fra skolen for å kunne delta på arrangementet, ellers ville vi få fravær for å streike. Det synes vi er urimelig. Det er jo ingenting som burde være mer ønskelig enn at vi engasjerer oss politisk og faktisk involverer oss for det samfunnet vi ønsker å leve i, sier Gruber.

– Dere søkte alle permisjon?

- Ja, men vi hadde tatt det fraværet på strak arm, svarer hun.

– Et kraftig budskap

I døren inn til rådhuset står ordfører Kristin Røymo og tar innover seg kampropene, fanene og folkehavet utenfor inngangen.

– Det er et kraftig budskap. Det er vanskelig å ikke bli rørt over det som skjer her nå, sier hun.

– Men beskjeden er rettet til blant annet deg, og den er «skjerp deg»?

– Ja, og vi prøver, men vi blir møtt av partier som ikke ønsker færre biler, som ikke ønsker mindre utslipp og som ikke ønsker en grønnere hverdag, svarer Røymo.