Vil bruke 3 millioner på å skape 2.000 nye arbeidsplasser

Fylkesrådet vil gi støtte.

Fylkesrådet vil bruke nesten 3 millioner kroner på å skape nye arbeidsplasser. Her er fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap), fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (Venstre) og fylkesråd for plan og økonomi, Ane-Marthe Sani (KrF). Foto: Lars Åke Andersen / Troms fylkeskommune 

nyheter

– Fylkesrådet innvilger 2.952.639 kroner til Næringsforeningen i Tromsøregionen til prosjektet «2.000 nye arbeidsplasser i Tromsøregionen», heter det i innstillingen til tirsdagens fylkesrådsmøte.

Målet er at det skal skapes 2.000 nye private arbeidsplasser innen 2022 gjennom en rekke tiltak i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Verdiskapningseffekten er beregnet til 1,8 milliarder kroner. De totale prosjektkostnadene er på vel 8,2 millioner kroner.