Syv av ti ønsker bedre kontroll av snøscootere

Dette kommer fram i en undersøkelse utført av Ipsos for Norsk Friluftsliv.

SNØSCOOTERKJØRING: – Ulovlig kjøring er et stort problem flere steder i landet, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.  Foto: Norsk Friluftsliv

nyheter

73 prosent av de spurte svarte, ifølge undersøkelsen, at de var helt, eller ganske, enige i at det bør bli bedre kontroll av snøscootere og andre motoriserte kjøretøy i naturen.

– Dette er en bekymring vi har vært klar over lenge. Ulovlig kjøring er et stort problem flere steder i landet, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding, signert Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er en paraplyorganisasjon for 17 norske frivillige friluftsorganisasjoner, med over 950.000 medlemskap og representerer over 5.000 lokale lag og forening. Ifølge pressemeldingen mener Statens naturoppsyn, som har ansvar for å drive kontroll av ulovlig motorferdsel, at det bør settes av mer midler til dette. De opplyser om at de anmeldte 122 tilfeller av ulovlig kjøring i 2018.

– Vi har klare forventninger fra departementet og regjeringen om å drive kontroll, og har de siste årene økt fokuset på dette. Likevel trenger vi mer ressurser for å prioritere det ytterligere, sier Kari Kveseth, seksjonssjef i Statens naturoppsyn i pressemeldingen.

I undersøkelsen kom det fram at kvinner og eldre er spesielt opptatt av å bedre kontrollen av motorferdsel i natur.

Av de spurte kvinnene var 80 enige i påstanden, og blant de over 60 var 84 prosent enige.