Helse- og omsorg-omstillingen:

Vil måtte kutte 264 årsverk for å få balanse i budsjettet

Høyre fikk med seg Venstre og Frp på et forslag som gikk imot bemanningsreduksjonen som administrasjonssjefen foreslår, men opposisjonen fikk ikke gjennomslag i formannskapet.

OPPRØRTE OVER RAPPORT: Opposisjonen var opprørt over administrasjonens forslag til bemanningskutt i sektor for helse og omsorg. Fra venstre: Anni Skogman (Frp), Erlend Svardal Bøe (H), Anna Amdal Fyhn (H) og Morten Skandfer (Venstre).   Foto: Foto: Frank Lande

nyheter

Annenhver uke orienteres formannskapet om status i arbeidet med omstillingen av helse- og omsorgssektoren for å redusere utgiftene for en sektor som ligger an til et merforbruk på 182 millioner kroner i 2019.

I ukens rapport melder administrasjonssjefen at hvis man skal ta inn hele merforbruket i reduksjon i bemanning, vil man måtte kutte rundt 264 årsverk.

- Dette gjør vi for å synliggjøre hva som må til for å komme i balanse, og for å vise konsekvensene av å vente med å iverksette tiltak, sa administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

- Helt urealistisk

Anna Amdal Fyhn (H) var blant initiativtakerne til et forslag på seks punkter som blant annet sier at formannskapet ikke lenger kan akseptere at planlagte tiltak for innsparinger ikke sendes til politisk behandling før de iverksettes. I tillegg skriver Høyre i forslaget, som også Venstre og Frp sluttet seg til, at de varslede bemanningskuttene er urovekkende og at formannskapet ikke kan akseptere at de blir gjennomført.

– Dette er veldig dramatisk lesning og gjør meg veldig bekymra, sa hun, og la til at en slik endring vil ha en sterk negativ innvirkning på kommunale helsetjenester.

– Det er helt urealistisk å tro at slike reduksjoner ikke vil gå ut over de tjenestene vi leverer til folk, sa Fyhn.


Reportasje:

Anna (22) forsøkte å ta livet sitt på E8. Så kom erstatningskravet på 150.000 kroner

Bygda slo ring rundt den unge kvinnen da forsikringsselskapet krevde erstatning for et ødelagt autovern.


Vil ha ansettelsesstopp i administrasjonen

– PÅ RIKTIG VEI: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg mener at kommunen er på riktig vei i omstillingsarbeidet med helse- og omsorgssektoren.  Foto: Foto: Frank Lande

Erlend Svardal Bøe (H) er veldig opprørt over Ap, SV og Rødt, og mener det har vært fullstendig fravær av politisk styring i denne saken:

– Dette er blitt jobba med i årevis, men først nå skal man altså begynne å ta inn over seg konsekvensene. Hva er det egentlig vi har holdt på med de siste tre årene?

Et av forslagene fra opposisjonen forlanger at det føres en restriktiv ansettelsespolitikk med fullstendig ansettelsesstopp i administrasjonen.

– Det har vært en stor økning i administrative stillinger, men nå må man se på andre måter å løse disse oppgavene på, sa Bøe.

Venstres Morten Skandfer sa at han får følelsen av å stå på brua på et stort skip som driver av gårde uten styringsevne.

– Det har ikke vært en tilstrekkelig erkjennelse av at dette er en krise. Dermed har man utsatt tiltak som har vært helt nødvendige og nå ser vi at konsekvensene blir stadig verre jo lenger vi venter, sa Skandfer.


Rødt om nedstyringen av helse- og omsorg: – Bemanningskutt er en kortsiktig løsning

Kommunen mener at det må kuttes i bemanningen for å holde helse- og omsorgssektoren innenfor budsjettet. Bendik Hugstmyr Woie (Rødt) er uenig.


Steinveg: – Vi er på riktig vei

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg understreket at det er vanskelig å gi et godt helhetsbilde i disse rapportene som leveres til formannskapet annenhver uke.

– Men vi er på riktig vei. Vi arbeider systematisk og prognosene for merforbruk går nedover, sa hun.

Jens Ingvald Olsen (Rødt) mener at opposisjonen overdriver svartmalingen av omstillingsarbeidet.

– Det er først nå det er gjort ordentlige dypdykk i problematikken, men arbeidet vi har igangsatt begynner å gi resultater, sa han.

Administrasjonssjefens innstilling om at rapporten om status endringsprosesser og tiltak i avdeling for helse og omsorg tas til orientering ble vedtatt, mens forslaget fra opposisjonen falt.