Følg kommunestyret direkte her

Har 23 saker på listen.

DIREKTESENDING: I videovinduet over kan du følge dagens kommunestyremøte. Kreditering: Tromsø kommune

nyheter

Her er listen over sakene som skal behandles i dagens kommunestyremøte:


 • VEDTAKSOPPFØLGING KOMMUNESTYRET OG FORMANNSKAPET PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI
 • EIERBERETNING 2018 - KOMMUNALE AKSJESELSKAPER, INTERKOMMUNALE SELSKAPER OG KOMMUNALE FORETAK
 • KONTROLLUTVALGSSAK 118/18 - OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BEREGNING AV EIENDOMSSKATT
 • KONTROLLUTVALGSSAK 10/19 - KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT
 • PLAN 1859 - KROKEN VEST - SØNDRE DEL
 • ARBEID MED BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV HAVBRUKSNÆRINGEN
 • OPPDATERING AV HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR TROMSØ KOMMUNE
 • OPPDATERT OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR TROMSØ KOMMUNE - 2019
 • RAPPORTERING FRA BARNEVERNTJENESTEN TIL FYLKESMANNEN PER 31.12.2018 - STATUS LUKKING AV AVVIK OG FORBEDRING AV ARBEIDSMILJØ
 • KOMMUNENS STYRINGSMÅL OG HANDLINGSREGLER MED BASIS I AGGREGERTE STYRINGSDATA FOR SAMARBEIDENE STORBYKOMMUNER - ASSS-NETTVERKET
 • ORIENTERING OM MULIG BRUK AV TØNSNES HAVN TIL MOTTAK AV REAKTORDREVNE FARTØY
 • MINSAK - TRYGG FERDSEL HAMNA BREIVIKA FOR SYKLISTER OG GÅENDE
 • TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG PRIORITERING 2019- 2020
 • PRIVAT FORSLAG - HJERTESONE OG TRYGG SKOLEVEI
 • PRIVAT FORSLAG - SELVMORDSSIKRING AV SANDNESSUNDBRUA
 • REKRUTTERINGS OG KOMPETANSEPLAN AVDELING FOR HELSE OG OMSORG
 • PLAN 1865 - DETALJREGULERING PETERSBORGGATA 7A-B
 • PRIVAT FORSLAG - SFO-TILBUD TIL BARN MED NEDSATTE FUNKSJONSEVNER I FRISKOLENE I TROMSØ KOMMUNE
 • FORSLAG TIL ENDRINGER I PIGGDEKKPANTEN
 • KOMMUNAL LÅNEGARANTI - REMIKS HUSHOLDNING AS
 • REBEVILGNING AV UBRUKTE INVESTERINGSMIDLER FRA 2018
 • SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM LAGRETTEMEDLEM OG NYTT VALG TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT
 • SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDDOMMER I HÅLOGALAND LAGMANNSRETT