Rolleiv Lind får kritikk for å blande sine roller

Jarle Heitmann kritiserer utvalgsleder Rolleiv Lind for ikke å forstå Kontrollutvalgets rolle, og for å misbruke sin lederposisjon til politiske formål. Lind selv føler seg ikke truffet av kritikken.

KRITIKKEN PRELLER AV: Leder i Kontrollutvalget, Rolleiv Lind (H), kritiseres for å bruke organet til politiske formål. – Selvsagt gjør jeg ikke det, svarer han.   Foto: Frank Lande

nyheter

I onsdagens kommunestyremøte tok politikerne Kontrollutvalgets årsrapport til orientering. Jarle Heitmann (Ap) benyttet anledningen til å løfte sin kritikk av Kontrollutvalgets leder, Rolleiv Lind (H), om at han misbruker utvalget til å kritisere sine politiske motstandere.

– Kontrollutvalget gjør en god jobb, men lederen må slutte å bruke organet til politiske formål, sa Heitmann.


Rolleiv Lind (H) vil sette stopper for kommunens betaling av journalister: – Uforstandig pengebruk

Med den økonomiske situasjonen kommunen er i, mener Rolleiv Lind det er helt uforstandig å hente inn internasjonale journalister på skattebetalernes regning.


– Skal ikke blande seg i politiske prioriteringer

Heitmann mener Lind har blandet sine roller i flere saker, blant annet i iTromsøs sak om at formannskapet bevilget 100.000 kroner til et prosjekt som skulle få internasjonal presse til Tromsø under Arctic Frontiers, TIFF og Nordlysfestivalen i januar.

– Som politiker må Lind gjerne være uenig i vedtak fattet i formannskapet og han kan også ytre seg i mediene om det. Det han imidlertid ikke kan gjøre er å si at han skal løfte en slik sak inn i Kontrollutvalget, sa Heitmann.

KRITISK TIL UTVALGSLEDER: Jarle Heitmann (Ap) mener at kontrollutvalgets leder, Rolleiv Lind (H), ikke forstår utvalgets oppgave.   Foto: Frank Lande

Ap-politikeren minnet politikerne om at Kontrollutvalgets oppgave er å føre tilsyn med den kommunale forvaltningen.

– Det er derimot ikke utvalgets oppgave å drive kontroll ved de folkevalgte organenes vedtak eller prioriteringer. Så når Lind går ut som leder for Kontrollutvalget og sier at han er uenig i politiske vedtak, så er det et problem, påpekte Heitmann.

Lind uenig i kritikken

Rolleiv Lind tar ikke kritikken fra Heitmann særlig tungt.

– Vi bruker selvsagt ikke kontrollutvalget politisk, sa Lind etter debatten.

– Heitmann påstår at du ikke forstår hva utvalget du leder skal gjøre?

– Jeg hører han sier det, men jeg forstår veldig godt hva min oppgave er.


Bråk etter mistillitsforslag mot administrasjonen: – Her har ikke kontrollutvalget gjort jobben sin

Et forslag fra kontrollutvalget om å vise mistillit til kommuneadministrasjonen ble gjenstand for tøff debatt i kommunestyret.


Lind gir likevel Heitmann rett i at han i iTromsøs artikkel sa at han ønsket saken på Kontrollutvalgets bord.

– Hvorfor sa du det?

– Nei, det har jeg ikke noe godt svar på, men jeg vurderte det uansett slik i ettertid at dette ikke var en sak for Kontrollutvalget, sa Lind.

Kranglet med administrasjonssjefen

Lind havnet også i en krangel med administrasjonssjef Britt Elin Steinveg. De to gikk til og fra talerstolen og kritiserte hverandre for ulike påstander.

Steinveg reagerte på en uttalelse fra Lind om at visse avdelinger i kommunen ikke holder høy nok standard uten at hun hadde fått beskjed om det.

– Jeg vil vite hvilken avdeling det er snakk om og den rapporten vil jeg ha på mitt kontor, sa hun.

REAGERTE PÅ UTTALELSER: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg (til venstre) reagerte på flere uttalelser fra kontrollutvalgsleder Rolleiv Lind (H). Her med ordfører Kristin Røymo (Ap) under onsdagens kommunestyremøte.   Foto: Frank Lande

Debatt:

Kontrollutvalgets leder på glattisen

I Tromsø kommune har kontrollutvalget en svært viktig rolle i å føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.

 

Øyvind Hilmarsen (H) reagerte på tonen fra Steinveg.

– Jeg reagerer sterkt på at administrasjonssjefen sier at utvalgslederen skal møte på kontoret hennes. Jeg oppfatter dette som en korreks og misliker måten det ble sagt på og håper at det var en glipp, sa Hilmarsen.

Lind tok en siste tur opp til talerstolen.

– Det er forståelig at administrasjonen ikke liker at vi påpeker feil. Vi opplever fra tid til annen at vi ikke får gode svar eller at svarene kommer veldig forsinket. Da får jeg en fornemmelse av at kritikken ikke er særlig velkommen.

Steinveg tok til motmæle:

– Det er oppsiktsvekkende å høre at lederen av kontrollutvalget tror at administrasjonen misliker arbeidet utvalget gjør. Kontrollutvalget er et viktig organ som vi kan lære mye av, sa Steinveg.


Administrasjonssjefen fikk stå skolerett for journalist-utspill

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg ble kritisert av politikerne i formannskapet for hvordan deler av toppadministrasjonen i kommunen fremstiller ordningen med å hente utenlandske journalister til Tromsø.