Ap får kritikk av MDG for å droppe krav om lukkede anlegg

Heitmann: – Vi har ikke snudd

Barbara Vögele (MDG) kritiserer Ap for å sette næringsutvikling foran miljøhensyn i vedtaket om havbruksnæringen. Jarle Heitmann (Ap) mener derimot at vedtaket er noe både næringa og miljøet kan leve godt med.

ÅPEN FOR ULIKE LØSNINGER: Jarle Heitmann (Ap) står fast ved at målsettingen fortsatt er å forhindre utslipp fra oppdrettsanlegg, men er åpen for at næringen kan ha andre teknologiske løsninger enn lukkede anlegg. Foto: Frank Lande 

nyheter

I onsdagens kommunestyremøte gjorde politikerne om på vedtaket fra i fjor høst som stilte krav om at alle nyetableringer i oppdrettsnæringen skulle komme i lukkede anlegg.

Barbara Vögele (MDG) er frustrert over at Ap ikke sto sammen med Rødt, SV og MDG for å stoppe administrasjonens utvanning og reversering av vedtaket fra i fjor.

– Ap har sviktet miljøet, artsmangfoldet i havet og ikke minst fiskerne, sier Vögele.

GIR SEG IKKE: Barbara Vögele (MDG) har ikke gitt opp kampen om å stille strengere miljøkrav til havbruksnæringen. – Til høsten er det valg og så får vi se hva som skjer, sier hun.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Helt uforpliktende

MDG-politikeren kritiserer administrasjonen for å la næringsrådgiverne jobbe med saken uten å ta med miljørådgiverne på laget.

– Vedtaket fra i fjor var et miljøvedtak, ikke et næringsvedtak. Det vi fikk til kommunestyret på onsdag var en tekst med vage formuleringer om bærekraftig utvikling som er helt uforpliktende. Med dette vedtaket kan alt fortsette som før, og det synes jeg er uhørt, sier hun.


Administrasjonen vil vanne ut kommunestyrets oppdrettsnekt

Tromsø-politikernes vedtak om stopp i oppdrettsnæringa utenfor lukkede anlegg blir kraftig moderert, om administrasjonen får viljen sin. Det går ikke Rødt med på.

 

Heitmann: – Vi har ikke snudd

Jarle Heitmann (Ap) leser det nye vedtaket som en videreføring av den viljeserklæringen kommunestyret vedtok i november i fjor om at det skal være et mål at oppdrettsanlegg ikke skal forurense.

– Vi mener at dette er et balansert vedtak som jeg tror både næringa og miljøet kan leve godt med, sier Heitmann.

– Det viktigste er at det settes et mål om bærekraft, og ikke et krav til teknologisk løsning. Lukka anlegg er én løsning, men hvis det finnes en annen teknologi som kan forhindre utslipp så er det som er viktigst.

Heitmann går ikke med på at Ap har snudd i saken:

– Vi har ikke snudd, men videreutviklet politikken vår.


Ordfører Kristin Røymo ble overkjørt av kommunestyret og Ap i oppdrettssaken

Røymo ønsker mer lakseoppdrett i Tromsø kommune, og ber kommunestyret være konkret på hva vedtaket om oppdretts-nei skal bety i praksis.

 

Uenig i at kravet er fjernet

Nærings- og samfunnsrådgiver Magnus Skjelmo Kristiansen sier at administrasjonen har jobbet for å følge opp vedtaket fra i fjor innenfor det handlingsrommet kommunen har til disposisjon.

– Vi har tolket vedtaket fra november som at det for politikerne handlet om en målsetting om nullutslipp fra anleggene, og det har vi tatt med i det nye saksfremlegget, sier han.

SAKSBEHANDLER: Nærings- og samfunnsrådgiver Magnus Skjelmo Kristiansen sier at administrasjonen har jobbet for å følge opp den politiske viljeserklæringen fra i fjor innenfor det handlingsrommet kommunen har til disposisjon.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Kristiansen viser til teksten i innstillingen som presiserer at «lukkede anlegg» skal forstås som «et mål om havbruksanlegg uten rømming eller negativ lusepåvirkning på omgivelsene, som ikke slipper ut forurensende stoffer og som bidrar til ressursgjenvinning, uavhengig av valg av teknisk løsning.»

– MDG må gjerne mene at dette ikke er nullutslippsanlegg, men det får stå for deres regning.

– Det står at det skal være et mål og ikke et krav?

– Ja, det er riktig, men det var også det som lå i den politiske viljeserklæringen fra november i fjor, sier Kristiansen, og legger til at næringsavdelingen, i motsetning til hva Vögele påstår, har hatt dialog med enhet for Klima, miljø og landbruk i arbeidet med saksfremlegget.