Nav: Fortsatt fall i ledigheten

Troms er fylket med nest lavest ledighet i landet.

  Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

nyheter

Ferske tall fra Nav viser en fortsatt nedgang i arbeidsledigheten.

Antallet registrerte helt ledige falt med 900 personer fra februar til mars, ifølge tallene.

Ved utgangen av måneden var det registrert 66.300 helt arbeidsledige.

– I løpet av første kvartal i år har antall helt ledige gått ned med 2.800 personer, og andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng til E24.


Rentehopp kan koste Magnus (23) 1.131 kroner mer i måneden

For Tromsø-mannen Magnus Krane (23) var det et lett valg å kjøpe i stedet for å leie. Hvis rentene gjør et hopp, så sier han at han må vurdere å gå tilbake til leiemarkedet.

 

Som ventet

Tallene er i stor grad som ventet, både av økonomer og Norges Bank.

– Ledigheten var i tråd med forventningene, men det er ikke nok for å få renteheving allerede i juni, sier Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov til E24. Han mener nøkkeltallene må ligge på den sterke siden av Norges Banks prognoser for at det skal trigge en heving før sommeren.

– Denne uken har vi sett litt høyere enn ventet AKU-ledighet, en god del svakere detaljhandel og NAV-ledighet som ventet, så i sum venter vi ingen heving før i september, sier han.

DNB Markets-økonom Kyrre Aamdal er samme oppfatning. Mot rentemøtet i juni tror han norsk inflasjon og BNP vil bli viktig, i tillegg til den internasjonale situasjonen.

– Bildet internasjonalt med utsikter til lavere renter tynger også den norske rentebanen og tilsier september-heving fremfor juni, sier Aamdal til E24.


SSB: Arbeidsledigheten er 3,9 prosent

Det var 108.000 arbeidsledige i januar, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,1 prosentpoeng.

 

Troms nest lavest

I Troms var ledigheten 1,8 prosent, noe som er landets nest laveste. Dette utgjør 1573 personer. Ifølge Nav er det stor etterspørsel etter kompetent arbeidskraft i fyllket.

– Slik vil det være i overskuelig fremtid og NAV her i nord må fortsatt ha stort trykk på å matche brukere opp mot de mange ledige jobbene,sier Grete Kristoffersen, direktør i NAV Troms og Finnmark, i en pressemelding.