Øker samarbeidet med canadisk universitet

UiT og Université Laval i Québec samarbeider med seks nye forskningsprosjekter.

UiT  Foto: Ronald Johansen

nyheter

De nye forskningsprosjektene bygger på kompetansen til 26 professorer innen syv ulike fagfelt, og kommer som et resultat av en samarbeidsavtale de to universitetene fornyet i juni 2018. Dette skriver UiT på sine egne nyhetssider.

Samarbeidsavtalen ble opprinnelig inngått i 2009, med formål om å oppmuntre til tverrfaglig forskning. Dette innebærer, ifølge UiT, blant annet samarbeid om arktisk forskning, studentutvekslinger og intensjonale forskningsekspedisjoner.


Fikk studieråd fra lærerstudenter

Torsdag var Kunnskapsdepartement på friertokt blant elevene på Tromsdalen videregående for å få dem til å velge lærerutdanning og satse på læreryrket.

 

UiT-rektor Anne Husebekk besøkte Université Lavals rektor Sophie D’Amours tidligere denne uken, sammen med en delegasjon fra UiT.

– Den fornyede avtalen og de nye fellesprosjektene bekrefter vårt engasjement for å utvikle og opprettholde dette internasjonale partnerskapet og å samle vår kompetanse for å bedre forstå den raske utviklingen av Arktis og dens innvirkning på økosystemer og helse fra et bærekraftig utviklingsperspektiv, sier de to rektorene i en felles uttalelse til UiTs nyhetsside.


Skal bygge 250 nye studentboliger på Dramsvegen

Kunnskapsdepartementet gir penger til bygging av nye studentboliger i Tromsø.

 

Forskningsprosjektene vil bli likt finansiert av begge universitetene, hvor hver av de seks prosjektene vil motta 1,45 millioner kroner over tre år, noe som utgjør en totalsum på nesten 8,7 millioner kroner.