Kommunen må redegjøre for snødumping ved flyplassen

Fylkesmannen ber kommunen redegjøre for dumping av snø i sjøen ved flyplassen.

PÅ HAVET: Her tømmes snøen i Tromsøysundet.  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

– Fylkesmannen har mottatt henvendelse om at det dumpes store mengder snø i sjøen ved flyplassen og at snøen ikke er «ren». Dersom snødeponiet vil medføre nevneverdig skade eller ulempe på miljøet kreves det tillatelse etter forurensningsloven, skriver Fylkesmannen til Tromsø kommune.


 

Kommunen svarer at de benytter deponiet i begrenset omfang og at mesteparten av snøen hentes langs veinettet i boligområdene og busstraseer på Mortensnes-Håpet og Langnesvegen.


 

– De observerte snøhaugene kommer i all hovedsak fra private arealer ved Jekta, K1 og Giæverbukta. Kommunen vet ikke om alt ble kjørt til deponiet på Langnes. Prøvene av vannkvalitet i de frie vannmassene er godt, miljøstanden i Sandnessundet er god. Det er ikke tatt prøver av fjæra tilknyttet deponiet. Dette vil bli gjort for å kartlegge påvirkningen snødeponiet har på fjæra og nærliggende områder, skriver kommunen.