Høyre kritiserer kommunens fremgangsmåte i Robukta-saken

Omregulering og salg av Robukta-eiendommen på Sydspissen burde vært gjort i omvendt rekkefølge, mener Høyres gruppeleder i kommunestyret, Erlend Svardal Bøe.

KRITISK: Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe sier at kommunen driver med urent trav når forhandlingene med grunneieren i Robukta skjer samtidig som tomta det er snakk om skal omreguleres.  

nyheter

iTromsø skrev mandag om planene på å omregulere Total Prosjekts eiendom i Robukta fra hotell- og næringsformål til friluftsområde og grøntareal.

Dette skjer samtidig som kommunen er i forhandlinger med eieren om kjøp av den samme tomta.

I tirsdagens formannskapsmøte ble det vedtatt å legge ut forslaget om omregulering til offentlig høring, men Erlend Svardal Bøe reagerer på rekkefølgen i saken.

– Jeg mener at det er på grensen til maktarroganse å gjennomføre omreguleringen før man er enig med grunneieren om en pris på tomta, sier han.

Mistenker prispress

Formannskapet vedtok i august i 2017 at man ikke ville tillate bygging i Robukta, og at man derfor skulle kjøpe eiendommen.

– Vi burde ha kjøpt tomta fra dagens eier før vi gjennomfører omreguleringen, jeg kan ikke skjønne hvorfor vi ikke kan gjøre det, sier Bøe.

Ifølge Høyre-politikeren er det snublende nært å mistenke at kommunen bruker omreguleringen som en måte å presse ned prisen på den attraktive tomta.

– Jeg oppfatter det slik at kommunen vil omregulere for å kunne få tomta billigere, sier han.

En tomt som er regulert til friluftsformål har en langt lavere kvadratmeterpris enn en tomt som er regulert til boliger eller næringsvirksomhet.

– Jeg synes det er helt fair at kommunen ønsker å omregulere området, men jeg reagerer på fremgangsmåten, sier han.


Fylkesmannen vil ha Robukta som friområde

Ber også kommunen vurdere om det bør tilrettelegges for sykkelparkering i området.

 

To adskilte prosesser

Avdelingsdirektør for byutvikling, Mette Mohåg, sier at arbeidet med å omregulere området er adskilt fra forhandlingene med grunneier Total Prosjekt.

– Vi er i dialog med eieren om kjøp av tomta. Vi har invitert til nye forhandlinger etter at det ble lagt fram en ny takst for området tidligere i år, sier Mohåg.

ADSKILT: Avdelingsdirektør for byutvikling, Mette Mohåg, sier at kjøp av Robukta og omregulering av samme område foregår i to separate prosesser. 

 

Forhandlingene mellom Total Prosjekt og kommunen ble innledet rett etter at formannskapet vedtok at man ønsket å kjøpe tomta for å omregulere den.

– Vi har lagt fram en takst og eieren har lagt fram en annen som skilte seg nokså mye. Vi ble da enige om å legge fram en ny, felles takst, men ikke heller den er vi blitt enige om, sier Mohåg.

Ordfører Kristin Røymo fra Arbeiderpartiet sier at administrasjonen i kommunen har opptrådt ryddig i saken – selv om man parallelt har jobbet med kjøp av tomta og omregulering.

– Forsøk på omkamp

Hun mener at Erlend Svardal Bøes innsigelser er et forsøk på omkamp i saken.

– Det har vært et stort flertall blant politikerne om omregulering og sikring av området til friluftsformål. Det ville vært en skandale om vi ladde lagt salg til grunn for en omregulering, sier hun.

Hun fikk støtte fra Rødts gruppeleder Jens Ingvald Olsen.

– Det har ikke vært et forsøk på å krenke eiendomsretten til Total Prosjekt. Grunneieren skal behandles rettferdig, sier han.

Høyres Bøe fikk imidlertid støtte på sin kant fra Fremskrittspartiets Anni Skogman.

– Dette rammer tilliten til kommunen ute blant folk om man ikke tar hensyn til eiendomsretten til den enkelte borgeren, sier hun.