Vil gi gratis busskort til studenter som flytter til Tromsø

Dersom du velger å studere i Tromsø – og samtidig melder flytting til byen – vil du kunne få gratis busskort i et helt år.

VINN-VINN: Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at inntektene ved å få studenter til å melde flytting til Tromsø er langt høyere enn kostnadene for å gi dem gratis busskort. Forslaget om å subsidiere studenter ble i sin tid fremmet av Høyres Erlend Svardal Bøe.   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

I dag er det et fåtall studenter utenbys fra som velger å melde seg inn i folkeregisteret i Tromsø når de skal gå på UiT.

Hvert år kommer det i overkant av 2.000 studenter fra andre steder i landet, og svært få av disse melder flytting.

Får lavere statlige inntekter

Det fører til at kommunen ikke får et «riktig» folketall – noe som i sin tur fører til lavere overføringer fra staten, samt lavere skatteinntekter.

Det var Høyres Erlend Svardal Bøe som i sin tid leverte inn et privatforslag om kampanjemidler for å lokke studenter til å melde flytting.

Det er dette forslaget administrasjonen nå følger opp ved å foreslå en prøveordning for ferske studenter med gratis busskort i 11 måneder for alle som melder flytting til Ishavsbyen.


UiT-studenter blant de mest fornøyde i landet

En fersk undersøkelse viser at studenter fra jus- og medisinlinjene ved UiT – Norges arktiske universitet er blant de mest fornøyde studentene i landet.

 

Vil bruke 6,3 millioner

I en innstilling til formannskapet i neste uke foreslår administrasjonssjefen at man tar 6,3 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond for å gi nyinnflyttede studenter gratis busskort.

Taper INNTEKTER: To av tre studenter ved UiT kommer fra andre kommuner enn Tromsø – men svært få melder flytting til sin nye vertskommune. Det taper kommunen mye penger på.   Foto: Tor Farstad

 

Summen 6,3 millioner kroner baserer seg på en antakelse om at 60 prosent av de nye studentene benytter seg av tilbudet.

Det er ifølge administrasjonssjefen godt brukte penger.

– Våre inntekter fra staten er avhengig av vårt folketall, sier Britt Elin Steinveg til iTromsø.

Det er mye penger det er snakk om. Kommunen får 24.700 kroner per nye innbygger, mens kostnaden for et busskort i sone 1 er på 4.800 kroner.


UiT har flest utestengte studenter: – Jukserne skal tas

UiT har færre studenter enn seks andre utdanningsinstitusjoner i landet, men troner likevel på toppen av lista som teller flest utestengte studenter.

 

«Merinntekter i millionklassen»

– Det vil være millioninntekter for Tromsø om vi kan få flere studenter til å melde flytting til Tromsø, sier Steinveg.

Man kan tilsynelatende se på ordningen som noe som er positivt for alle.

Slik er det dog ikke, understreker administrasjonssjefen.

Hun viser til erfaringer fra andre studiesteder – som Kristiansand – som har prøvd ut ordningen.

I saksfremlegget skriver hun:

«Nabokommunene har mistet innbyggertilskudd, noe som har ført til misnøye. Dette er gjennomgående for alle kommuner som har innført ordningen».

– Det vil selvfølgelig være opp til politikerne å bestemme om man skal ta hensyn til nabokommunene, men det vil få økonomiske konsekvenser, sier Steinveg.


Nybø: For få studenter reiser på utveksling i utlandet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier for få reiser på utveksling i utlandet, og mener det må legges bedre til rette for studentene.

 

Tromsø må gi service

– Tromsø kommune vil uansett ha alle utgifter knyttet til kommunal service overfor studentene, sier hun.

I utredningen til forslaget har de sett på hvordan man kan motvirke en innbyggerflukt fra Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og de andre nabokommunene.

Det er sett på hvilke konsekvenser det vil ha å holde kommunene i Troms, samt Troms og Finnmark, utenfor «busskortsordningen», og dersom studenter fra Troms ikke skal omfattes, vil inntektene for Tromsø bli seks millioner kroner lavere.

– Fra et økonomisk ståsted vil det være bedre for Tromsø å ikke holde Troms-studentene utenfor, sier Steinveg.

Flere kriterier må oppfylles

Det er flere kriterier som må oppfylles for å få gratis busskort.

• Du må dokumentere at du har meldt flytting til Tromsø fra en annen kommune før 1. juli – og bo i byen til 1. juli neste år

• Du må ta et fulltidsstudium og ta 60 studiepoeng

• Du må betale semesteravgift til studentsamskipnaden i Tromsø

Ordningen er tenkt å innføres allerede fra i sommer.