Årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp: – Urent vann dreper flere enn krig

Årets fasteaksjon har som motto «Gi et liv med vann». I Tromsø skal konfirmanter gå fra dør til dør for å samle inn penger til prosjekter for rent vann.

HENTER VANN: Faiso (8) henter vann ved vannposten i flyktningleiren Jilab i provinshovedstaden Garowe Somalia. Foto: Kirkens Nødhjelp 

INNSAMLINGSAKSJON: – Fasteaksjonen er den nest største dør til dør-aksjonen i Norge, sier Kjersti Antonette Kvammen, regionkoordinator i Kirkens Nødhjelp for Nordland, Troms og Finnmark Foto: Kirkens Nødhjelp 

fasteaksjonen
  • For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt internasjonale arbeid.
  • Fasteaksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, – etter TV-aksjonen.
  • Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.
  • Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag, altså 7.–9. april.
  • kilde: kirkens nødhjelp
nyheter

– Fasteaksjonen er den nest største dør til dør-aksjonen i Norge. I fjor fikk vi inn 31 millioner kroner på landsbasis. 40.000 bøssebærere, i hovedsak konfirmanter, sto for innsamlingen sier Kjersti Antonette Kvammen, regionkoordinator i Kirkens Nødhjelp for Nordland, Troms og Finnmark.

I fjor samlet menighetene i Tromsø inn 160.000 kroner. Det gir varig rent vann til 800 personer. I hele Troms ble det samlet inn 514.000 kroner, som gir varig rent vann til 2.570 personer.

– Ni av ti mennesker i verden har tilgang på rent vann, det går fremover, men den ene tidelen utgjør 844 millioner mennesker. Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Midler fra fasteaksjonen går blant annet til dette, sier Kvammen.


Kirkens Nødhjelp utfordrer regjeringen til høyere utslippskutt

Norge må ta ansvar i den internasjonale klimadugnaden ved å halvere utslippene for å nå Paris-avtalens mål, fastslår Kirkens Nødhjelp i en fersk rapport.

 

Klimaflyktninger

Tema for Fasteaksjonen 2019 handler om Kirkens Nødhjelps arbeid for vann og sanitær i utsatte områder i verden.

– Fokus i år er mennesker på flukt på grunn av klimaendringer. Det dør flere mennesker på grunn av urent vann enn av krig. Pengene fra innsamlingsaksjonen skal i år gå til å gi folk tilgang på rent vann, men også til nødhjelpsarbeid.

– Vi ser i vårt arbeid at klimaendringene fører til mer ekstremvær, mer vann der det er mye fra før, tørkeperiodene blir lengre der de allerede er utsatt for dette. Det er viktig at vi tar vår del av ansvaret for klimaendringene, våre utslipp henger sammen med nøden andre steder i verden. Det er en god grunn til å heie på ungdommene som streiker for et bedre klima, sier Kvammen.


Advarer mot å bruke nødhjelp som forhandlingskort i Syria

Nødhjelp til Syria må ikke brukes som våpen, pressmiddel og politisk forhandlingskort, advarer Røde Kors.

 

INNSAMLINGSAKSJON: – Fasteaksjonen er den nest største dør til dør-aksjonen i Norge, sier Kjersti Antonette Kvammen, regionkoordinator i Kirkens Nødhjelp for Nordland, Troms og Finnmark.  Foto: Kirkens Nødhjelp

 

Vann for 200 kroner

Pengene fra innsamlingsaksjonen går til å sikre mennesker tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte samfunn.

– Det dør flere mennesker på grunn av urent vann enn av krig og konflikt, ganske tankevekkende, uttaler Kvammen.

– Vi vet selv for eksempel hvor viktig håndhygiene er for å unngå smittespredning. Hva om du ikke har tilgang på vann? For 200 kroner er man med på å gi et menneske varig tilgang på vann. Midlene vi får inn vil også gå til nødhjelp, blant annet til ofrene for syklonen i Mosambik, sier Kjersti Antonette Kvammen.


Generalsekretæren slutter umiddelbart i Kirkens Nødhjelp

Anne-Marie Helland fratrer stillingen som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp umiddelbart fordi styret ikke lenger har tillit til henne.