Fra nå av blir det seremoni for yrkesfagelever

Fylkeskommunen har vedtatt at det innføres seremoni for fagbrevkandidater.

NÅ BLIR DET SEREMONI: Fylkesrådet har vedtatt at elever ved blant annet Ishavsbyen Videregående skole (bildet) får faste seremonier når det utdeles fagbrev. 

nyheter

Ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen ønsker fylkesrådet i Tromsø å gjøre seremoniene for utdeling av fagrev, svennebrev og kompetansebevis til en fast ordning.

Dette etter noen utprøvningsår med økende deltakelse. I 2018 deltok nesten halvparten av de inviterte.


Færre søknader til videregående skole – men på noen linjer ser man en liten økning

Søkertallene til videregående skoler er nå klare – og viser en nedgang på cirka 330 fra i fjor.

 

I fylkesrådets vedtak sies det at «Opplæringskontorene og de videregående skolene skal ha ansvaret for seremoniene i et samarbeid i hver opplæringsregion.».

Ifølge meldingen har seremoniene i prøveperioden bestått av kunstneriske innslag, tale ved lokal politisk representant og representant med tilknytning til fagopplæring, utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrev samt bespisning.


Debatt:

Myter om yrkesfag begrenser både ungdommen og næringslivet

De neste to ukene velger rundt 200.000 norske ungdomsskoleelever studieretning på videregående skole.

 

I tillegg til lærlingene og lærekandidatene, har også opplæringskontor, lærebedrifter, familie og representanter fra fylkeskommunen vært invitert, heter det i pressemeldingen.

– Dette er «fremsnakking av yrkesfag» i praksis. Jeg har hatt æren av å bli invitert til noen utdelinger og ser at en høvelig høytidelig ramme kombinert med litt humor gjør seremoniene til en verdig og gledelig avslutning på fagopplæringa. Kandidater, lærere og veiledere blir med god grunn stolte, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V) i pressemeldingen.


Åtte av ti med fagbrev er i jobb fem år etter fagprøven

Fem år etter bestått fag- eller svenneprøve er 83 prosent av lærlingene i arbeid. Halvparten tjener mer enn 470.000 kroner, viser ferske SSB-tall.