Svindelforsøk mot 26.000 DNB-kort

DNB-kunder er rammet av svindelforsøk. Flere har besluttet å sperre kortet sitt.

  Foto: GORM KALLESTAD NTB SCANPIX

nyheter

E24: – Vi kan bekrefte at en kortserie med til sammen 26.000 kort er blitt forsøkt svindlet, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB til E24.

Det har skjedd ved at svindlerne har forsøkt å gjennomføre små transaksjoner på noen få kroner per transaksjon, opplyser han. 

– Ingen kunder har lidd økonomiske tap. I de få tilfellene der transaksjonen har gått gjennom er disse blitt reversert, slik at summen blir ført tilbake til de berørte kundene, sier Nyheim til E24.

I timene i ettermiddag, da DNB holdt på å få kontroll på situasjonen, ble de aktuelle kortene stengt for netthandel.

I tillegg har DNB tatt kontakt med et mindretall av kundene som er forsøkt rammet, med tilbud om å sperre kortet.

De som har sperret sitt kort vil i så fall måtte bestille nytt kort.

– Vi opplever nå at vi har kontroll. Vi har skaffet oversikt over situasjonen og gjennomført nødvendige sikkerhetstiltak, sier Nyheim han til.

Han legger til at svindelmetoden som er brukt ikke er ukjent for dem. 

– Det dreier seg om kortnummertesting, der man prøver seg innenfor serien og gjetter på mange forskjellige kort. Kundene er uskyldige.