Tromsøværinger er blant de sløveste til å sortere: Triksing med søpla kan gi 5.000 kroner i belønning

Med TIL-«Gutan» på laget, håper Remiks at tromsøværingene blir flinkere til å sortere søppel. Nå utfordres alle til å lage triksevideo og delta i konkurransen.

PLATPOSETRIKSING: Ivar Stu­re Han­de­land står klar med av­falls­bøt­ta for å ta imot den blå plast­av­falls­po­sen et­ter at Mor­ten Gamst Pedersen (nr. to fra venst­re), Gud­mund Broks og Sig­urd Grønli har trik­set med pos­ten full av plast­av­fall. Nå ut­ford­res and­re trom­sø­væ­rin­ger til å gjø­re det sam­me, med mu­lig­het til å vin­ne pen­ge­pre­mie. 

nyheter

Tidligere i vinter informerte Remiks alle husstandene i Tromsø og Karlsøy om «plastsjokket». Bakgrunnen var Grønn Punkt Norges gjennomgang av plastavfallet i Tromsø, som viste en innblanding av annet avfall på 28 prosent. Ti prosent er høyeste tillatte grense.


Snart må du gjøre plass til en ekstra avfallsdunk på 140 liter

Slik ser den nye avfallsdunken ut som huseierne må finne plass til når Remiks kommer hjem for å hente glass- og metallavfallet.

 

Stiller opp

Nå allierer Remiks seg med TIL for å endre på inntrykket av tromsøværingene som landets sløveste i kildesortering. TIL og Remiks er allerede samarbeidspartnere, og TIL støtter gjerne opp for å fokusere på innsamling av plastavfall. De har fått med seg oppmerksomheten som har vært på plast i havet og i hval.

– Vi er også interessert i at alle som bor i Tromsø blir flinkere til å sortere plastavfallet. Plastforsøpling er en sak som har fått mye oppmerksomhet, og det er bra dersom vi kan hjelpe til og bidra til folk sorterer riktig, sier Otto Fredrikson, salgsleder i markedsavdelingen til TIL.


Debatt

Hvordan bør vi redusere plastbruken i Tromsø?

Vi står i dag med to store plastproblemer; vi bruker for mye plast og vi resirkulerer for lite, skriver Vilma Havas, rådgiver og doktorgradsstudent, Salt Lofoten AS.

 

– Ta Remiks-utfordringen

Remiks oppfordrer alle til å delta.

– Alt fra barnehagebarn til pensjonister kan delta. Remiks og TIL ønsker å fokusere på at plastemballasjen skal i den blå avfallsposen. I den anledning inviterer vi alle i Tromsø og Karlsøy til å ta Remiks-utfordringen, sier informasjonsansvarlig Ivar Sture Handeland i Remiks.


Skal forske mer på plast i Barentshavet

Norske og russiske havforskere ønsker å se på hvordan plasten påvirker de marine økosystemene og mattryggheten.

 

Pengepremie

Utfordringen går ut på å fylle den blå avfallsposen med plast, knyte den godt igjen, få med seg et par venner og så trikse med avfallsposen, før den landes i en avfallsbøtte. Det hele må filmes. Flere deltakere gir høyere poengscore.

– Video av triksingen legges ut på Facebook og taggs med @Remiks. Jo mer kreativ og spenstig video, dess flere poeng. Det er om å gjøre å få plastposen opp i bøtta på en kreativ måte, sier Handeland.

Fristen for å sende inn triksevideo er 6. mai. Juryen består av Remiks-ansatte, og vinneren premieres med 5.000 kroner.