Legger fram kuttliste i helse og omsorg: Vil kutte nattevakter, redusere vasking og ha færre ledere

Slik skal helse og omsorg nå budsjettmålene.

Kuttlista innen helse og omsorg legges fram i tirsdagens formannskapsmøte.  Foto: Ronald Johansen (arkiv)

nyheter

De ulike seksjonene i helse og omsorg i kommunen leverte 28. mars sine forslag til ytterligere tiltak, med konsekvensvurderinger, for hvordan de skal spare penger.

Kuttlista legges fram i tirsdagens formannskapsmøte.

Tiltakene summerer seg likevel ikke til å møte kravet om budsjettbalanse i år, og det påpekes i saksfremlegget til tirsdagens formannskapsmøte at det er behov for å utarbeide ytterligere tiltak.


Kuttene i helse og omsorg: – Man kan bli nødt til å gjøre samme jobb med færre folk. Og det går ut over kvaliteten

Avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Trond Brattland, mener de kan spare 180 millioner kroner i løpet av ett år ved å gjennomføre de foreslåtte kuttene.Vedtok å kutte 200 millioner i helsesektoren

Politikerne i formannskapet ga – etter flere måneders politisk tautrekking – tommelen opp for kutt på 200 millioner kroner i helse- og omsorgssektoren.


Vil kutte årsverk

I seksjon for sykehjem vil de redusere bemanningen på natt med cirka 10 årsverk, i tillegg til at lengden på nattevaktene foreslås redusert fra ti til ni timer.

Det foreslås også å redusere bemanningen på dag/aften med 0,02 årsverk per plass, totalt åtte årsverk, samt at det kuttes i antall årsverk som ikke er i direkte pleie, som trivselskoordinatorer, kostverter, terapeuter, vaskeri og administrative stillinger.

Det får trivselskoordinator ved Sør-Tromsøya sykehjem til å reagere.

– Det er klart at hvis de kutter oss ut, blir aktivitetstilbudet mindre, sier June Egerton.

– I dag har vi aktiviteter som turer, allsang og avislesing omtrent hver ukedag.De ansatte i seksjonene skal ifølge Egerton ha blitt løpende orientert.

– Jeg synes det er veldig trasig hvis det blir kuttet. Disse stillingene har mye å si for beboerne, og har mye å si for personalet også, sier Egerton.

Reduksjon av husvask

Det foreslås også flere pasienter på dobbeltrom, samt å øke med én plass i avdelinger som i dag har ni og ti plasser – uten at bemanningen skal økes.

I hjemmetjenesten foreslås det å omgjøre korttidsplasser til bokollektiv, redusere omfang av husvask, reduksjoner i administrative stillinger og nattevakter og avvikling av vakttjeneste.

På Helsehuset foreslås reduksjon av fem årsverk med administrative stillinger, samt at bruken av korttidsplasser skal vurderes.Kutter i bemanninga

Ved legevakta foreslås redusert bemanning av sykepleiere og administrative ressurser, samt at man vil avvikle en fastlegefilial i distriktet.

Det foreslås også å redusere bemanning i omsorgsboliger, redusere taxiutgifter og heller etablere kjørekontor, og redusere norm for ledertetthet.

Opplyser ikke om konsekvensene

I saksfremlegget til formannskapet presenterer administrasjonen tirsdag kuttforslagene. Konsekvensene av forslagene mangler imidlertid i det utsendte skrivet. Det mener Knut Berg Jenssen (H) er alvorlig.

Administrasjonen i Tromsø kommune har bedt hver enkelt avdeling i helse og omsorg sende inn hvor man kan kutte, og de har blitt bedt om å sende inn en liste med de konsekvensene forslagene får.

– Nå har administrasjonen sendt forslagene ut til de ansatte, men ingen av konsekvensene er tatt med i den e-posten, sier Knut Berg Jenssen (H).

Han tror at man ikke vil få gjennomslag for disse forslagene dersom konsekvensene presenteres.

– Konsekvensene er så pass alvorlige enkelte steder at ingen vil sette navnet sitt på en sånn avgjørelse. Det finnes ansatte i sektoren som håper at de som vedtar dette selv havner i en situasjon der de får oppleve på kroppen hvordan det er. Det går ikke an at vi skal ta vare på de svakeste blant oss på denne måten som kommunen foreslår. De burde skamme seg, sier Jenssen.

– Kan ikke spare

Han mener at det er feil bruk av ressurser, og at man ikke kan spare inn penger i helsesektoren uten å redusere tjenestetilbudet til pasientene.

– Man kan ikke ta fra de svake og gi til svømmeland, sier Jenssen.

– I dag er det vedtak på hver enkelt bruker om hvilken behandling og stell de skal ha. Da kan man ikke bare bestemme at de ikke får det. Dette må vedtas på nytt for hver enkelt bruker, mener Jenssen.