Politikerne ut mot kuttliste: – Dette er fryktelig og urovekkende å lese

Formannskapet var ikke nådig i tilbakemeldingen på kuttforslaget administrasjonen la fram tirsdag. – Dette er politisk umulig.

TOK IKKE TIL ORIENTERING: Formannskapet ville ikke ta rapporten til orientering. Posisjonen fremmet forslag om at saken må konsekvensutredes ytterligere før den sendes over til formannskapet. 

nyheter

Det var bred politisk enighet om at det fremlagte kuttforslaget i helse- og omsorgssektoren ikke kommer til å gå gjennom en politisk behandling i den formen det har nå.

– Jeg ser forslagene, som går på redusering av bemanning på natt, nattevaktslengden, de skal redusere kompetansenorm, lavere dekningsgrad sykepleiere, og sånn kan man lese seg videre nedover. Det er helt fånyttes, åpnet Anna Amdal Fyhn (H).


Foreslår å kutte korttidsplassene i Lakselvbukt: – Jeg vil bare bli værende her, sier Hanna (91)

Seksjon for hjemmetjenester har igjen foreslått å legge ned korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter. Verken enhetsleder, avdelingsleder, ansatte eller beboere ble rådført først.


– Helt uforsvarlig

Urovekkende: Anna Amdal Fyhn (H) mente kuttlista er fryktelig og urovekkende. 

Hun trakk spesielt fram forslaget om matsituasjonen, som i saksfremlegget heter «Endre rutiner knyttet til kost/ernæring», og som avdelingsdirektør helse og omsorg, Trond Brattland, har bekreftet overfor iTromsø at dreier seg om å gå tilbake fra fire til tre daglige måltider på sykehjemmene.

– Dette kommer ikke til å vedtas. Vi kommer ikke til å klare å gjennomføre dette. Det vil redusere den faglige kvaliteten, og dette blir helt uforsvarlig, sa Fyhn, før hun la fram forslag om at formannskapet ikke tar saksfremlegget til orientering.


Kuttene i helse og omsorg: – Man kan bli nødt til å gjøre samme jobb med færre folk. Og det går ut over kvaliteten

Avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Trond Brattland, mener de kan spare 180 millioner kroner i løpet av ett år ved å gjennomføre de foreslåtte kuttene.


– Vet ikke om konsekvensene

Savner konsekvenser: Gunhild Johansen (SV) mente at kuttlista bærer preg av at helse- og omsorgssektoren har fått kniven på strupen. Her sammen med Jarle Heitmann (Ap). 

Det største problemet med kuttlista, er mangelen på konsekvensutredning, ifølge Gunhild Glosemeyer Johansen (SV).

– Dette bærer preg av at man har fått kniven på strupen. Man kommer med forslag til tiltak uten å si om det lar seg gjennomføre. Det er ikke vurdert hva det er vi har gjort av vedtak tidligere, sa Johansen, og viste blant annet til vedtaket om fire måltider om dagen, samt opprettholdelse av fastlegefilial i distriktet.

– Vi kommer ikke helt inn til kjernen i problemet. Tromsø kommune kan ikke både være dem som bruker mest penger, og likevel har høyest sykefravær og ikke tilfredse brukere og pårørende. Jeg synes ikke at dette på noe vis gir svar på det.– Må forankres politisk

Politisk forankring: Jarle Heitmann (Ap) vil ha politisk forankring, og satte pris på en orientering. – Men ingen vedtak skal fattes før vi har en samlet oversikt, sa han. 

Også Aps Jarle Heitmann mente at det er mange ting i kuttlista som vil være en politisk umulighet, men han mente samtidig at det var fornuftig å få en orientering, selv om saken ikke skal opp til politisk behandling ennå.

– Det er forslag her som ikke vil overleve en politisk behandling, men det er viktig at vi forankrer saken politisk. Ingen vedtak skal fattes før vi har en samlet oversikt, sa han.


Tromsøbadet tror publikum svikter: Tømmer kassa og ber kommunen om 12 millioner i nødhjelp

Tromsøbadet KF mener manglende parkeringsplasser vil gi økonomisk tap. Badet ber nå kommunen om å bidra med 12 millioner kroner i året for å unngå blodrøde tall på Templarheimen.


Savner detaljer

Helsesjef: Trond Brattland er avdelingsdirektør for helse og omsorg i Tromsø. Her med Bjarte Kristoffersen, avdelingsdirektør for kultur og idrett 

Både Morten Skandfer (V) og Britt Hege Alvarstein (Frp) stilte spørsmål ved at saksfremlegget kom sent mandag kveld, men at saksutredningen er kortfattet, og ikke inneholder tall for innsparingsmuligheter.

– Vi må ha en konsekvensutredning på et helt annet detaljnivå enn det her. Jeg stusset over at vi fikk en så pass stor sak så sent, og at saksfremlegget er så kort, sier han.

Alvarstein stusset på mangelen av tall i fremlegget.

– Det er mange ting her som er enkle å tallfeste, men det har man ikke tatt seg bryet med å gjøre, sa hun.

Formannskapet forkastet administrasjonens innstilling om å ta rapporten til orientering. Posisjonens forslag om at kuttforslagene konsekvensutredes og deretter legges fram for formannskapet ble vedtatt med fem mot fire stemmer.