Registrert som særskilte brannobjekt

Framsenteret og UiT i Breivika er registrert som særskilte brannobjekt av brannvesenet.

Framsenteret: Framsenteret er blant bygningene som nylig ble registrert som særskilte brannobjekt.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Branninspektører fra Tromsø brann og redning har konkludert med at Framsenteret og Breiviklia 14, 15 og Klokkargårdsbakken 40 er særskilte brannobjekt.

Særskilte brannobjekt er bygninger, områder, virksomheter eller lignende hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.


På 26 år var det aldri vært branntilsyn på Senjatrollet

Lenvik brannvesen sier de heller har prioritert tilsyn på turistnæringer med overnatting, enn å følge med på Senjatrollet.

 

I registreringen for Framsenteret står det at årsaken er at bygningen benyttes som lokaler for laboratorier, auditorium og forsamlingslokale. For bygningene ved UiT står det at de brukes blant annet til undervisning og som forsamlingslokale.

Ståle Madsen er branninspektør ved Brann og redning, forebyggende brannvern i Tromsø kommune.

Han forklarer at disse bygningene brukes av mange folk, og at bygningene derfor krever særskilt fokus med tanke på brannvern.

– Det handler om å vurdere risiko, sier Madsen.