Debatt:

«Grenseløs udugelighet, inkompetanse og manglende bakkekontakt»

Tromsø-politikerne øser ut penger på svulstige luftslott og prosjekter som er helt unødvendige, men som «høres flott ut».

UNDERSKUDD: Tromsøbadet risikerer å gå 27 millioner kroner i rødt. Det er kjekt å tenke på, mens byens barn og eldre går for lut og kaldt vann, skriver forfatteren av debattinnlegget. Arkivfoto: Ronald Johansen 

nyheter

I en serie artikler kan man lese i iTromsø at politikerne i Tromsø ønsker å skjære budsjettene ned til beinet, nærmere bestemt i helse- og omsorgsbudsjettet, og man ønsker å kutte innen utdanningsbudsjettet.

Blant tingene som foreslås kuttet til de eldre, er bemanning og antall måltider.

De ønsker å ha færre pleiere på vakt, særlig på natt, og vil kutte antallet måltider slik at de eldre ikke lenger får middag. Dette kan nok høres helt sinnssvakt ut, men dette er altså ikke noe jeg finner på. Det står svart på hvitt på itromso.no.

Man har jo lest historier i avisene om eldre som må bruke bleiene både på innsiden og deretter på utsiden, at bleiene altså vrenges og brukes to ganger, men hadde håpet at ansvarlige voksne folk skjønte at slik budsjettering ikke funker. Men nå skal man altså gå enda lengre og ta måltidene fra de eldre. 264 årsverk skal kuttes.


Foreslår å kutte korttidsplassene i Lakselvbukt: – Jeg vil bare bli værende her, sier Hanna (91)

Seksjon for hjemmetjenester har igjen foreslått å legge ned korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter. Verken enhetsleder, avdelingsleder, ansatte eller beboere ble rådført først.

 

Ordføreren i Tromsø heter så vidt jeg vet Kristin Røymo, og ifølge Google er hun en representant for Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har i mange år kjørt hardt på at «bestemor skal ikke ut på anbud», og har fremstilt seg selv om garantist for en forsvarlig eldreomsorg. Da fremstår det lettere parodisk, når man har en ordfører fra AP, at eldreomsorgen kuttes til direkte uforsvarlige nivåer.

Videre kan man lese i iTromso 05.04.19 at 336 barn har vært i kontakt med utekontakten i 2018, men lite eller ingenting gjøres for disse barna. 06.04.19 har en pensjonert politimann ved navn Skjalg Holm et leserinnlegg på trykk i avisen hvor han uttrykker sin bekymring for dette, og jeg siterer: «Det ansettes X-antall i et dyrt badeland, men byen vår tar seg ikke råd til én ekstra person for å ivareta ungdom»


«Det ansettes X-antall i et dyrt badeland, men byen vår tar seg ikke råd til én ekstra person for å ivareta ungdom»

Vi snakker om at mange kan reddes fra et liv fylt med rus og kriminalitetsproblemer, utenforskap i form av psykiatri, ute av stand til å fullføre skolegang og komme i arbeid.

 

Da jeg var ung, vi snakker 24–25 år siden, hadde utekontakten i Tromsø et tilsynelatende mer velfungerende nivå på budsjetteringen. De hadde blant annet en Rockefabrikk som var i toppen av Storgatbakken. Der nøt vi godt av et ganske bra tilbud der vi fikk benytte utstyr og øvingslokaler, samt at vi fikk rettledning og råd angående musikken, og vi ble meldt på forskjellige konserter og slikt hvor vi senere spilte. Når jeg tenker tilbake på dette, var dette en fin tid, og jeg husker det som noe veldig positivt.

Men nå har altså ikke byen råd til å drive med fornuftige ting lenger.

Byen har altså ikke råd til å ansette ÉN eneste person som kan ta vare på ungdommer som risikerer å havne litt utenfor.

09.04.19 står det altså på trykk på itromso.no at «Tromsøbadet ber kommunen om 12 millioner», og at de «frykter publikumssvikt». Det står videre at de har «15 millioner kroner stående» i et fond, men det regner de med å svi av ganske snart. Vi snakker altså om at de regner med å gå 27 millioner kroner i rødt. Det er kjekt å vite mens man tenker på barna som går for lut og kaldt vann, og de eldre som må bruke bleiene først på innsiden og deretter på utsiden, og deretter ikke får middag, for at man skal spare penger i Tromsø.


Tromsøbadet tror publikum svikter: Tømmer kassa og ber kommunen om 12 millioner i nødhjelp

Tromsøbadet KF mener manglende parkeringsplasser vil gi økonomisk tap. Badet ber nå kommunen om å bidra med 12 millioner kroner i året for å unngå blodrøde tall på Templarheimen.

 

Tromsøskolene har i en årrekke vært utsatt for manglende vedlikehold og dertil stort forfall. Inneklima har vært et kjempeproblem i en årrekke. Penger til å gjøre noe med det, nei det finnes ikke. Men til et badeland, ja da sitter de løst.

Det er vanskelig å finne konkrete referanser, men det siste tallet jeg husker ble nevnt med tanke på budsjettsprekken på Tromsøbadet, var rundt 250 millioner kroner. Totalsummen har vel variert fra én milliard til 1.3 milliarder kroner, avhengig av hvilken ukedag det er og hvilken avis man åpner.

Tromsdalen skole figurerer hyppig på itromso.no. 28.01.19 kan man lese at vannet frøs og elevene måtte sendes hjem. 01.10.18 var det en artikkel der overskriften er «Slo alarm om mugg, råte og skadedyr, nå opprettes det tilsynssak».

Slik jeg husker det, skulle det visst bygges en ny skole, men i 2018 fant kommunen ut at det var best å utsette dette. Det var vel ikke noe penger igjen, regner jeg med.


FAU slo alarm om mugg, råte og skadedyr – nå opprettes det tilsynssak på Tromsdalen skole

Det er påvist dårlig luftkvalitet, funnet mugg, råte, sølvkre og skjeggkre, mens ansatte sliter med helseplager. Nå opprettes tilsynssak på Tromsdalen skole etter anmodning fra foreldre og ansatte.

 

Det virker som at politikerne i Tromsø lider av en grenseløs udugelighet, en inkompetanse verden knapt har sett maken til, og en total mangel på bakkekontakt. Det øses ut penger på svulstige luftslott, prosjekter som er helt unødvendige, men som «høres flott ut».

For dem med god hukommelse så kan dette være et godt tidspunkt å minne om at det bare er fire-fem år siden en gjeng tromsøpolitikere syntes det var en god idé å reise til Provence for å holde budsjettmøte for å diskutere hva man skulle kutte i.

Samtidig finnes det ikke penger til det som er helt nødvendig. Da har man ikke råd. Det fremstår altså som at det bedrives en slags elitistisk luftslottpolitikk, der man skal bygge det ene fallossymbolet etter det andre, mens basale grunnleggende tjenester til befolkningen skjæres til beinet, og barn og eldre seiler sin egen sjø.

Jeg vil gjerne avslutte med å henvise til en artikkel fra 09.04.19, der det står at kommunen nå ønsker å legge «kunst- og kulturprosjektet SALT» på tomten mellom Framsenteret og HT, og at dette kan komme til å koste 240 millioner kroner. Flott, enda et unødvendig champagneluftslott for eliten, som barna og de eldre kan få lide for.


Administrasjonen frykter en prislapp på 240 millioner kroner på Mogård-Larsens nye satsning: – Det er helt vannvittig. Kalkulatoren har nok gått varm

Kostnadene ved flytting av snødeponiet kan alene overstige 200 millioner kroner, mener kommuneadministrasjonen.