Debatt:

Skal distriktene i Tromsø kommune avvikles?

Vi som bor og jobber i distriktet lurer på om vi egentlig er en belastning for kommunen? Er vi kun en utgiftspost?

KRITISK: – Vi som jobber i distriktene lurer på om vi er en belastning for kommunen, skriver spesialsykepleier Anne Marie Isaksen i Lakselvbukt og flere andre i debattinnlegget. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Vi vet at kommunen bruker nettopp dette med avstander og distrikt til å søke ekstra midler fra staten, men når kuttene kommer er det gjerne distriktene som blir skadelidende. Vi kan ikke ha store senter ute i distriktet. Vi må ha mindre senter som kan ivareta befolkningen i de aktuelle områdene. Kanskje blir det smådriftsulemper, men det må Tromsø kommune faktisk leve med så lenge det er en by – og distriktskommune.

De siste årene har korttidsplasser og legekontor i distriktet nesten årlig vært foreslått nedlagt. I fjor var det barnehagen som var nedleggingstruet, men heldigvis var det ingen politisk vilje til å legge disse ned. Slike nedleggingsforslag kommer fra administrasjonen og vi opplever det som trist at vår egen administrasjon ikke ser verdien av den jobben vi gjør og at tjenestene vi gir ikke blir vurdert som samfunnsnyttig. Ved å legge ned tjenester i distriktet legger kommunen opp til at den gamle skrøpelige pasienten skal humpe av gårde til sentrum på en dårlig vedlikeholdt fylkesvei for å komme seg til lege. Er det god samfunnsøkonomi?

Tromsø kommune har RÅMAT som sitt verdigrunnlag.


Debatt:

«Grenseløs udugelighet, inkompetanse og manglende bakkekontakt»

Tromsø-politikerne øser ut penger på svulstige luftslott og prosjekter som er helt unødvendige, men som «høres flott ut».

 

Respekt: Får vi den respekten vi fortjener fra kommunen? Vi sitter igjen med en følelse av at vi er ansvarlig for et millionoverforbruk. Det merkelige er at vi i alle år har driftet i balanse bortsett fra i 2018 og så langt i år. Til nå har vi ikke fått noen god forklaring på hva vi spesifikt bruker for mye penger på.

Åpenhet: Vi blir ikke inkludert i avgjørelser selv om vi har egen tillitsvalgt og verneombud. Begge kan og bør tas med i slike prosesser når det berører vår arbeidsplass i så stor grad. På fredagsmorgen i forrige uke fikk vi en telefon med informasjonen: «Det er bestemt at vi legger ned korttidsplassene hos dere». Er dette åpenhet?

Mot: Vi må ha mot for å klare å stå i dette nedleggingspresset år etter år. Vi jobber selvstendig og vi klarer å organisere vårt arbeid uten bruk av private vikarbyråer. Vi har mot til å stå opp for oss selv når vi mener vi blir urettferdig behandlet.


Foreslår å kutte korttidsplassene i Lakselvbukt: – Jeg vil bare bli værende her, sier Hanna (91)

Seksjon for hjemmetjenester har igjen foreslått å legge ned korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter. Verken enhetsleder, avdelingsleder, ansatte eller beboere ble rådført først.

 

Anerkjennelse: Vi har opp gjennom årene klart å få til et stabilt og godt fagmiljø. Ufaglærte har tatt fagbrev og vi har klart å rekruttere nok sykepleiere. Vi er stolt av jobben vår og vi mener selv at vi ivaretar pasientene/brukerne på en trygg og god måte. Vi utfører avanserte sykepleieprosedyrer og vi får til smidige pasientforløp. Vi har tett samarbeid med fastlege som har kontordag i Lakselvbukt hver uke, samt at legen er tilgjengelig ved spørsmål ellers i uken. Ved å være på forkant og sette inn tiltak tidlig hindrer vi flere sykehusinnleggelser hvert år. Forebygging er et satsingsområde i Tromsø kommune. Derfor bør kommunen anerkjenne og verdsette det vi har fått til. Det er hevdet at vi mangler fagkompetanse. Dette stemmer ikke. Over 90 % av arbeidsstokken er fagfolk. Vi mangler altså ikke fagkompetanse, verken på dag, kveld eller på natt.


Politikerne ut mot kuttliste: – Dette er fryktelig og urovekkende å lese

Formannskapet var ikke nådig i tilbakemeldingen på kuttforslaget administrasjonen la fram tirsdag. – Dette er politisk umulig.

 

Tillit betyr at en må kunne stole på noen. Tillit er viktig for at ledere, organisasjoner og samfunn skal lykkes. Kan tilliten svekkes når en hele tiden har et nedleggingsspøkelse hengende over seg? Vi vil minne om at tilliten går begge veier, det er det som faktisk kjennetegner tillit.

Hvilke konsekvenser får slike kuttforslag for bygdene rundt Tromsø, for de eldre, for de syke, for pårørende, for ansatte, for skole og barnehage? Svaret er enkelt: Det fører til fraflytting! Skoler og barnehager blir lagt ned og butikken må stenge dørene. Ingen folk – ingen kunder.

Enkelte tjenester finnes kun sentrumsnært. Argumentene er da at det er for langt og for kostnadskrevende å ha slike tjenestetilbud i hele kommunene og det syns vi er greit. Det betyr at vi i distriktet må utføre disse tjenestene selv og det gjør vi med stor glede. Så vi vil komme med en oppfordring til Tromsø kommune og til politikerne. Vi har mange kvaliteter og mange ressurser, vi har stå på vilje, vi liker utfordringer og «vi står han av». Så ikke legg oss ned! Se heller på mulighetene og tenk på verdigrunnlaget til Tromsø kommune neste gang det skal kuttes tjenester i kommunen. Vi er lei av å bli truet med nedlegging år etter år!

Skrevet av:

Cathrine Rundhaug – Spesialsykepleier Lakselvbukt bo- og servicesenter

Ole Morten Schultz – Fastlege med kontorsted i Lakselvbukt og ved Kaigata legekontor

Anne Marie Isaksen – Spesialsykepleier/Master i sykepleie Lakselvbukt bo- og servicesenter (vararep. til kommunestyre Ap)

Tone Solbakken – Hjelpepleier og verneombud Lakselvbukt bo- og servicesenter

Mari-Ann Benonisen – Spesialsykepleier/avdelingsleder Lakselvbukt bo- og servicesenter (kommunestyrerep. AP)

Åse Krogsæter - Hjelpepleier og tillitsvalg fagforbundet

Ann Merete Dahl - Hjelpepleier