Fylkesnes vil fjerne eiendomsfordeler og gi pengene til grønn industri

SVs nyvalgte nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes, vil endre dagens skattesystem med mål om å bli kvitt oljeavhengigheten på to tiår. Om SV får med Ap på partiets planer er han usikker på.

ENDRINGER: Torgeir Knag Fylkesnes ble valgt til ny nestleder under SVs landsmøte. Han vil styrke SVs industri-profil.  Foto: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

nyheter

E24: – Vi må vri hele skattesystemet fra å favorisere eiendom, petroleum og finans, til å favorisere ny, grønn industri, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

Han mener at Norge må skape flere hundre tusen nye arbeidsplasser som i dag er i oljenæringen, samtidig som vi skal kutte 60 prosent av klimagassutslippene innen 2030.

– Vi har veldig kort tid. Dette kan sammenlignes med tidligere krisesituasjoner i Norge, slik som gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig, sier han, og lanserer en rekke grep (se faktaboks). 


Slik vil SV endre norsk industri
  • Senke skattene på arbeid og øke skattene på eiendom, arv og «alt ikke fornybart»
  • Bruke mer på næringsstøtte, Innovasjon Norge, næringsrettet forskning og offentlige innkjøp
  • Bedre avskrivningsregler for næringslivet
  • Ordninger som gjør det mer gunstig å satse på teknologi, industri og naturressurser og mindre gunstig å satse på finans og petroleum
  • Økt kontroll over naturressursene, spesielt i havet
  • Staten skal velger tre store nasjonale næringsprosjekter, men mer industri basert på naturressurser, digitalisering og en grønn infrastruktur
 

Han mener at ingen større endringer i norsk økonomi har skjedd uten større politiske grep, og peker på aktiv politisk styring av industrialiseringen og utviklingen av velferdsstaten i etterkrigstiden og utviklingen av norsk oljeindustri. 

– Dette var enorme politisk suksesser, vi kan alle være enige i det.


Fylkesnes valgt til nestleder i SV

– Vi må bygge oss ut av klimakrisen

Lørdag ble tromsøværing Torgeir Knag Fylkesnes valgt som nestleder i SV. Nå starter arbeidet med å finne veien gjennom klimakrisen og til samfunnet som venter på andre siden av det grønne skiftet.

 

Vil boligfordeler til livs

SV varslet at de vil vri skattesystemet slik at det blir mindre lønnsomt å investere i eiendom. 

– Her får du flere fluer i en smekk: du reduserer overoppheting i boligmarkedet og du får flyttet privat kapital. Investeringer i maskiner og arbeidsplasser er mye mer interessant for samfunnet, sier han, og understreker at SV ser for seg trinnvise endringer i skattesystemet for å unngå destabilisering av norsk økonomi. 

Tiltakene han løfter frem er å fjerne skattefordeler fra bolig nummer to og en nasjonal eiendomsskatt med et bunnfradrag på fem prosent. 

– Det finnes ingen norske økonomer som er uenig i det her, men det har vært en politisk vanskelig ting å gjøre noe med.


Nestlederkampen i SV

Torgeir Knag Fylkesnes er valgt til nestleder i SV

Lørdag ettermiddag ble Torgeir Knag Fylkesnes valgt til nestleder i SV. Han fikk åtte stemmer mer enn motkandidaten, Kari Elisabeth Kaski.

 

Vil dele risiko

SV-toppen mener at Norge gjennom bedre avskrivningsregler må ta mer av risikoen fra investeringer i produksjonsutstyr. 

Samtidig vil ikke SV fjerne eiendomsskatten, som blant annet NHO mener hindrer private investeringer.

– Kutt i avskrivingsreglene er mye mer rettet, og vi vet at kuttene når bedriftsnivået. Formuesskatten ser vi at påvirker privatøkonomien til eierne, men vi ser ikke at de når bedriftene, sier Knag Fylkesnes.

Selv om det er over to år til neste stortingsvalg, så har den rød-grønne-blokken et solid forsprang på meningsmålingene, viser beregningene til Pollofpolls

Hvorvidt Ap og Sp vil støtte SVs forslag om innstramminger påeiendomsfordelene og avskrivningsregler i en eventuell regjering, er han usikker på. 

– Men når alt kommer til stykket, så må alle ta innover seg det store spranget som må til for å nå målene innen elleve år, så må vi gjøre noe fundamentalt nytt. At Ap er villig til å knuse sparegrisen, det tror jeg ikke.


 

Ingen oljestopp

Knag Fylkesnes sier at vi må regne med en fremtid uten olje, men han understreker at partiet ikke ønsker å sette en sluttdato for næringen. 

Han tror derimot at etterspørselen av olje vil avta fremover, og at Norge blir tvunget til å erstatte de knappe 200.000 jobbene som i dag er knyttet til petroleumsnæringen. 

– Disse arbeidsplassene må erstattes med helt nye arbeidsplasser i industri og næring.

SV-nestlederen trekker frem norsk oljeindustri som verdensledende, og at denne kunnskapen gir oss gode forutsetninger for verdiskapning på andre områder. Han mener vi trenger målrettede program for å få til teknologioverføring. 

– Spørsmålet er hvordan vi kan anvende denne kunnskapen på nye områder, som er grunnleggende grønn og ikke minst skaffer inntekter til samfunnet, sier han.

– Forutsetning for økonomisk vekst

Som en del av dette vil de øke andelen av landindustrien fra syv til ti prosent i 2025. Knag Fylkesnes trekker her frem bioindustrien som et satsingsområde for å nå dette målet.

– Et eksempel på dette er Mongstad, hvor alger som lever av CO₂ gir fôr til fiskeoppdrett. Et annet eksempel er Skogn, hvor avfall fra oppdrettsnæringen brukes til å lage naturgass.Med store naturressurser i hav og på land, så mener Knag Fylkesnes alt ligger til rette for bioindustrien i Norge. Problemet, mener han, er å få gjøre bioindustrien kommersialiserbart.– Men Borregaard viser at det er mulig å få til.Han mener at satsing på utjevning og grønn industri ikke vil gå utover økonomisk vekst. 

– Det er en forutsetning for økonomisk vekst å nå klimamålene. Hvis alle tiltakene for å nå klimautslippene fører til økte forskjeller, da vil folk reagerer og vi får opprør, slik som du har sett tendenser til i mange land, som De gule vestene i Paris.