20 personer fartstatt i Skibotn

UP er definitivt på jobb under påskeutfarten.

KONTROLL: Kjell Jakobsen kontrollerer med laser, som måler avstand flere hundre meter unna. Dermed funker det dårlig å bremse når man ser den gule refleksvesten. Foto: Lars Marius Matre 

nyheter

I samarbeid med lokalt politi, avholdt UP laserkontroll i en 60-sone i Skibotn fredag ettermiddag. Det resulterte i 20 forenklede forelegg utstedt. Høyste målte fart var 80 km/t.

I Tromsø ble det stanset en bil i kontroll i ettermiddag. Føreren testet positivt på narkotika og fremstilles for blodprøve i ettermiddag. Førerkortet er beslaglagt.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø